Image
""

Søsknene Kristin og Jørn Braa får Roux-prisen for sitt arbeid med helsesystemer og smitteovervåkning. Foto: The Roux Prize

Internasjonal pris til Kristin og Jørn Braa for å «forbedre helsen over hele verden»

Professorene Kristin Braa og Jørn Braa får Roux-prisen for å ha laget smittesporingsprogram som blant annet brukes verden over i kampen mot covid-19.

Roux-prisen (The Roux Prize) ble delt ut første gang i 2013. De 100.000 dollarene prisvinnerne mottar, er donert av ekteparet David og Barbara Roux. Prisen skal belønne innovasjon innenfor anvendt helseforskning.

– Arbeidet Kristin og Jørn har gjort er et viktig bidrag til arbeidet med å forbedre helsen over hele verden, sier direktør Christopher Murray ved Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ved University of Washington.

Det er IHME som organiserer arbeidet med Roux-prisen.

– Vi kan ikke overvurdere viktigheten av gode helsedata, sier Murray i en pressemelding.

Forskning i frontlinjen

David Roux selv peker på at det er viktig å anerkjenne menneskene som gir slike frontlinjebidrag for å forbedre helsen.

– Braa-enes prestasjoner er virkelig ekstraordinære. Deres arbeid oppsummerer verdiene til prisen – ved å bruke data på visjonære måter forbedrer de helsen for millioner av mennesker over hele verden, sier Roux.

Kristin og Jørn Braa, som begge er professorer ved Institutt for informatikk, får prisen fordi de har utviklet et verktøy som nå er verdens største plattform for å håndtere helseinformasjon. Blant annet blir det brukt til å spore smitte i kampen mot koronaviruset.

– Denne prisen mottar vi på vegne av et stort fellesskap, sier Kristin Braa til Titan.uio.no.

Hun leder Health Information Systems Programme (HISP), et globalt nettverk styrt av Institutt for informatikk ved UiO, som utvikler helsedatasystemer i Det globale sør.

– HISP-programmet er et grasrotprosjekt som startet i 1994 og som har utviklet seg til å bli en global standard for helseinformasjon, sier Braa.

– Dette er et aksjonsforskningsprosjekt som fra Universitetet i Oslo har utdannet 65 doktorgradsstudenter, de fleste fra Det globale sør.

I dag består HISP av 15 grupper med deltakere fra hele verden. Det er særlig programvaren DHIS2 som trekkes frem i begrunnelsen for tildelingen. DHIS, som er utviklet og koordineres på Universitetet i Oslo, står for District Health Information Software og er et verktøy for innsamling, validering, analyse og presentasjon av helsedata.

Plattformen er finansiert av nasjonale og internasjonale bistandsaktører. Nettverket samarbeider med Verdens helseorganisasjon (WHO), og de har nylig inngått en femårig avtale med Det amerikanske folkehelseinstituttet (CDC) for å videreutvikle DHIS2.

Les også: Verdens største e-helse-system er utviklet ved Universitetet i Oslo

– Fremragende og visjonært

Det er direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) som har nominert de to professorsøsknene til Roux-prisen.

– Jørn Braa og Kristin Braa har gjort et fremragende og visjonært arbeid med å etablere et globalt system for sykdomsovervåking og for data fra helsesystemer, sier Stoltenberg til Titan.uio.no.

Camilla Stoltenberg har nominert Kristin og Jørn Braa til Roux-prisen. Foto: FHI

– Å kjenne sin epidemiologi er grunnlaget for alle folkehelseintervensjoner og en grunnleggende funksjon i ethvert helsesystem.

Folkehelsedirektøren mener prisvinnerne har gjort det mulig for lav- og mellominntektsland å implementere et billig IT-system til innsamling og bruk av data for folkehelsebeslutninger.

– Under koronapandemien har nye moduler for DHIS2 blitt utviklet blant annet i Sri Lanka. Disse videreutvikles nå i kommunenes arbeid med smittesporing og utbruddsoppklaring i Norge, sier Stoltenberg.

Åpen for alle og kan brukes til alt

– Det viktigste ved DHIS2 som en plattform for helseinformasjon, er at den er åpen og generisk, sier Braa.

Åpen fordi den er tilgjengelig for alle gjennom open source (åpen kildekode). Generiske fordi den kan brukes i alle tenkelige scenarioer. Over 70 land benytter seg allerede av plattformen.

– Gjennom våre HISP-grupper trener vi opp kapasiteten i disse landene til å eie sitt eget system. De vil kunne endre sitt eget system og får dermed eierskap til både dataene og analysene.

– Slik kan de tilpasse systemet til akkurat det de trenger, sier Braa.

Hvis et land for eksempel vil overvåke dødelighet blant mødre, kan DHIS2 vise hvor denne mødredødeligheten faktisk finnes. Istedenfor å teppelegge et helt land med omfattende tiltak, kan du finne ut eksakt i hvilket distrikt og ved hvilken klinikk dette gjelder.

– I den pågående pandemien ser vi hvor viktig det er med målrettede tiltak framfor teppeleggingstiiltak, sier Braa.

Kristin og Jørn Braa på jobb med kollegaer i HISP-nettverket. Foto: The Roux Prize

Teknologien ble også raskt tatt i bruk for å overvåke covid-19-smitte. Sri Lanka hadde et opplegg på plass bare to dager etter første mistanke om koronasmitte. Derfra spredte det seg uten at verken Jørn eller Kristin Braa trakk i trådene.

– Palestina sendte oss en suksesshistorie om hvordan de hadde implementert DHIS-2 for å overvåke covid-19. Da hadde ikke vi hørt om det engang. De hadde nemlig fått hjelp av Sri Lanka.

– Vi har jobbet med Palestina tidligere, så de hadde kompetanse og kapasitet allerede. Men de tok direkte kontakt med Sri Lanka da de fikk høre at de var tidlig ute.

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

Søskenkjærlighet

Det er nok ikke så veldig vanlig at to søsken jobber så tett på hverandre. Heldigvis byr det ikke på problemer.

– Det går helt utmerket. Vi er veldig forskjellige, og vi går uansett ikke oppå hverandre, sier Kristin Braa.

Hun tror ikke Roux-prisen kommer til å endre så veldig mye, men setter pris på å få en slik bekreftelse på at de gjør noe bra og viktig.

– Vi får allerede mye anerkjennelse ute, men dette kan kanskje gjøre oss mer kjent i Norge, sier hun til Titan.uio.no.

Les mer om forskningen til Kristin og Jørn Braa:

Bruker norsk helse-IT til vann- og trafikkovervåking

Deler teknologi som kan spore og begrense spredning av koronaviruset

Kristin Braa: Informatiker og barrikadestormer