Image
UiO-forskere deler teknologi som kan bidra til å kartlegge spredning av covid-19. Illustrasjon: Colourbox

Deler teknologi som kan spore og begrense spredning av koronaviruset

Forskere ved UiO samarbeider med WHO om systemer for helseovervåking. Nå er teknologien tilpasset koronaviruset Covid-19.

Siden 1996 har Universitetet i Oslo (UiO) utviklet programvareplattformen DHIS2. DHIS står for District Health Information Software og er et helseinformasjonssystem basert på åpen kildekode, mobilnettet og mobile enheter.

UiO samarbeider blant annet med Verdens Helseorganisasjon (WHO) og Det Globale Fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM) for å styrke informasjonsbruk i helsesektoren i land med stor sykdomsbyrde.

– Systemet er per i dag i bruk i 67 land i Afrika og Asia. Nye tilpasninger av DHIS2 gir nå mulighet for å registrere og spore mistenkte og bekreftede tilfeller av covid-19, samt raskt analysere og presentere dataene, sier Kristin Braa ved Institutt for informatikk ved UiO.

Her har vi samlet alle våre artikler knyttet til koronaviruset covid-19

Sri Lanka først ute

Partnere i Sri Lanka var de første som opprettet et overvåkingssystem for koronaviruset med DHIS2-teknologien. Det skjedde etter en forespørsel fra helsedepartementet for å overvåke reisende fra høyrisikoland.

– De delte også arbeidet sitt med DHIS2-nettverket slik at andre enkelt kunne bruke samme tilnærming.

– I etterkant har helsemyndigheter i Fiji, Palestina, Gambia og andre land begynt arbeidet med egne versjoner av systemet, sier Kristin Braa.

Kan tilpasses lokale behov

Sundeep Sahay, Jørn Braa og Kristin Braa fra Health Information Systems Programme (HISP) ved UiO. Foto: Terje Heiestad/UiO

Et globalt team ledet av UiO har utviklet en standardisert versjon av DHIS2 for overvåking av covid-19 som følger WHOs retningslinjer.

– Det kan enkelt tilpasses hvert lands behov, sier Kristin Braa.

Arbeidet har dratt veksler på eksemplet fra Sri Lanka, erfaringer fra Vietnam og arbeid med overvåking av sykdommer med partnere i Afrika.

Mer informasjon om overvåkningssystemet DHIS2 COVID-19 – inkludert en interaktiv online demo og en nedlastbar versjon av programvarepakken – er tilgjengelig på nettstedet DHIS2.

Les mer på Titan.uio.no

Kontakt:

Kristin Braa, professor ved Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo og leder av HISP-UiO, e-post: kristin.braa@gmail.com, tlf: 416 30 260.