Image
Tanzania, HISP, University of Dar es Salaam

Kelvin Kulwa Mbwilo, Jospeh Chingalo, Vincent Minde, Ismail Y. Koleleni and Bernard Mussa are five of the 14 scientists at the University of Dar es Salaam working with DHIS2 together with UiO and Tanzania\'s authorities. Photo: Gunhild M. Haugnes/UiO

Bruker norsk helse-IT til vann- og trafikkovervåking

I Tanzania skapes nye bruksområder for UiO-utviklet system.

Dar-es-Salaam, Tanzania

Helsedatasystemet DHIS2, som er utviklet ved UiO, sprer seg som en farsott i land i Afrika og Asia.

Gjennom DHIS2 rapporteres lokale helsedata via mobilt internett fra hele landet, ikke minst fra steder hvor mobilnett ofte er det eneste som er tilgjengelig av moderne kommunikasjonsteknologi.

You can also read this article in English

DHIS2

DHIS 2 (District Health Information Software)(link is external)er et helseinformasjonssystem basert på åpen kildekode, mobilnettet og mobile enheter.

DHIS2 er utviklet av UiO gjennom over 20 år og er det sentrale systemet i det gigantiske HISP (The Health Information Systems Program)(link is external).

Helsedataene som lokale helsearbeidere legger inn på mobilen, nettbrettet eller laptopen, går rett inn i DHIS2-systemet hos regionale og sentrale myndigheter, som raskt får oversikt over situasjonen.

Utvikles i flere retninger

I flere av de over 60 landene som har hatt DHIS2 i bruk, gror kreativiteten – systemet videreutvikles i flere retninger.

Et eksempel er det grafiske verktøyet Scorecard, som helsemyndigheter i en rekke land i Øst- og Sentral-Afrika, ikke minst i Tanzania, har implementert.

HISP, DHIS2, Tanzania

Her bruker man rødt, gult og grønt, på samme måte som i et lyskryss, for å få en rask oversikt over om regionene i landet har nådd målene innen ulike helseområder.

Helsedepartementet i Tanzania har i samarbeid med flere utviklet en egen Scorecard-løsning spesielt beregnet på mor-og-barn-helse.

Utviklet helse-app

Nå har forskere ved Universitetet i Dar-es-Salaam (UDSM) utviklet en Scorecard-app i samarbeid med landets helsemyndigheter, UiO og HISP Uganda. Den er nylig blitt lagt inn i den globale DHIS2 App Store.

UNICEF og en rekke land i Afrika og Asia ønsker å ta den i bruk, og det er nå planer om å videreutvikle den slik at den kan brukes av alle land.

I Tanzania bidrar det norske helsedatasystemet til at det skapes innovative bedrifter, og ikke minst ser forskere ved USDM at teknologien bak DHIS2 kan egne seg innen en rekke andre områder.

LES OGSÅ: Tok doktorgrad ved UiO, ble gründer i Tanzania: UiO-system stimulerer til verdiskapning

DHIS2 er blitt et stort prosjekt ved Department of Computer Science and Engineering (CSE) ved universitetet. For tiden jobber 14 forskere med implementasjon og videreutvikling av det norskutviklede systemet.

– Det er et populært program, det trekker til seg mange av de beste talentene våre, forteller CSE-leder Honest C. Kimaro, som påpeker at disse jobber med mange ulike prosjekter i tett samarbeid med myndighetene i landet og UiO på en rekke områder.

HISP, DHIS2, Tanzania, iRoad

Én gruppe ser på hvordan teknologien også kan brukes til å bedre trafikksikkerheten.

Blant annet er det utviklet en iRoad-app. Via denne kan data knyttet til ulykker og andre trafikkforhold rapporteres inn direkte på mobiltelefonen. I tillegg til fakta om selve ulykken, tastes det også inn data om de involverte i ulykken, vitner og lignende.

Mange dårlige veier, mye trafikk og til dels høy fart gir mange ulykker. Dataene som samles inn, kan gi myndighetene bedre kunnskap om og bedre oversikt over trafikkbildet. Hvor skjer ulykkene, hva er årsaken, hvilke mennesker er innblandet?

Det gjør at de kan sette inn effektive tiltak som kan øke sikkerheten langs veiene.

Oversikt over vannreserver

Rent vann er mangelvare mange steder i afrikanske land. Og det å bruke datateknologi til å overvåke og til enhver tid ha oversikt over vannreserver, vil være svært nyttig for myndighetene.

Forskerne jobber nå sammen med myndighetene for å se om DHIS2-teknologien kan videreutvikles også til dette. Det kan handle om lokal rapportering av vannstand og –kilder, som sendes inn til regionale og sentrale myndigheter via mobile enheter. 

Også landbrukssektoren er et område forskerne har satt på agendaen når det gjelder videreutvikling av DHIS2-teknologien.

LES OGSÅ: Når ett klikk på mobilen kan redde liv: Myndighetenes beslutninger blir raskere og bedre med norsk helse-IT

Kristin Braa, HISP, DHIS2, Tanzania

HISP-prosjektleder og professor Kristin Braa forteller at UiO i en årrekke har hatt et nært samarbeid med universitetet i Dar-es-Salaam.

– Samarbeidet fungerer veldig godt. Tanzania er av de landene som har kommet desidert lengst i å ta i bruk teknologien og som har vært mest innovative. Det de får til, er imponerende.

Braa påpeker at DHIS2-landene lærer av hverandre og lar seg inspirere av land som Tanzania.

– Det er gøy å se at DHIS2-teknologien kan videreutvikles og brukes innen mange ulike sektorer og dermed bidrar til bedre beslutningsgrunnlag for myndighetene, sier hun.

Kristin Braa, HISP, DHIS2, Morten Dæhlen

CSE-leder Honest C. Kimaro er også veldig godt fornøyd med DHIS2-teknologien og samarbeidet med UiO.

Ikke minst liker han at systemet er basert på åpen kildekode og dermed er leverandøruavhengig. Han påpeker sårbarheten ved å velge kommersielle proprietære IT-selskaper.

– Windows/Microsoft kan forsvinne og kanskje også dataene. Men med DHIS2 er det myndighetene som har kontroll med lokale data og statistikker. Og myndigheter vil det alltid være, de forsvinner ikke, sier han.

Samarbeid på tvers av land

I tillegg til å jobbe med utvikling av DHIS2 for sitt eget land, støtter de tanzanianske forskerne også andre afrikanske land på ulikt vis.

I første rekke gjelder det Zanzibar, Malawi, Zimbabwe, Zambia og Rwanda.

Les også på Titan.uio.no:

Hele verden er hekta på norsk helse-IT: Angola og Afghanistan er siste tilskudd brukere av UiO-system.

Forskerprofilen Kristin Braa: Informatiker og barrikadestormer

Morten Dæhlens blogg: "I am in love with DHIS2"

Morten Dæhlens blogg: Aksjonsforskning, PhD-utdanning og kapasitetsbygging

Morten Dæhlens blogg: Viljen til å ville avler evnen til å kunne

Kontakt:

Prosjektleder og UiO-professor Kristin Braa ved Institutt for informatikk