Så å seia alle legemiddel har moglege biverknadar

Hedvig Nordeng

Professor ved Farmasøytisk institutt