Det forskes lite på å finne nye typer antibiotika

Josefine Eilsø Nielsen

Forsker ved Kjemisk institutt