Det er umulig å vite nøyaktig når plantene fant på dette med å outsource sin egen sex til biene

Klaus Høiland

Professor emeritus ved Institutt for biovitenskap