Svalbard er et av de mest ekstreme voksestedene på jorda

Siri Birkeland

Forsker ved NMBU