Vi samler veldig mange kollisjoner fordi vi leter etter ting som det er veldig lite sannsynlig å få laget

Eirik Gramstad

Forsker ved Fysisk institutt