Vi ser de samme grensene og konfliktene på internett i dag som under Den kalde krigen.

Audun Jøsang

Professor ved Institutt for informatikk