Hovedsaker

Sunniva Rose foran CACTUS-detektoren ved UiOs syklotronlaboratorium

Styrker argumentene for thorium som kjernebrensel

FNs klimapanel peker på tre teknologier som kan bidra til å løse de globale klimaproblemene. – Her i Norge driver vi med «cherrypicking», sier kjernefysiker Sunniva Rose. – Det skal liksom ikke snakkes om kjernekraft. Hun gjør det likevel.

Leucauge venusta

A new web of life

For the first time biologists have made a full family tree of the world's spiders. It may impact disciplines such as material science and medicine, the researchers claim.


Dekan Morten Dæhlen gratulerte SFF-vinnerne fra en improvisert talerstol i spiraltrappa på Fysisk institutt

– Gratulerer med den fremragende dagen!

Morten Dæhlen, dekan ved UiOs matematisk-naturvitenskapelige fakultet, ble hoppende glad da han onsdag morgen oppdaget at fakultetets forskere er med i hele fem av tilsammen ti nye Sentre for fremragende forskning. – Men jeg ble ikke så overrasket, fordi jeg visste at vi er innmari gode her! sa han til en jublende forsamling onsdag ettermiddag.

Anne Danielsen, Alexander Refsum Jensenius

Rytme er grunnleggende, hilsen Forskningsrådet

– Dette er en helt utrolig mulighet, jubler senterlederne Anne Danielsen og Alexander Refsum Jensenius. Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion får status som Senter for fremragende forskning.

Fra periodesystemet.no

N

Visste du at for hvert aggressive oksygenmolekyl vi trekker inn i lungene drar vi inn fire inerte nitrogenmolekyler? I en ren oksygenatmosfære ville vi brent opp.

Les mer om nitrogen

Forskerne ved UiO-delen av det nye Hylleraas Centre for Quantum Molecular Science hadde grunn til å feire onsdag formiddag

SFF-senter til kjemikere i Oslo og Tromsø

Universitetene i Oslo og Tromsø har fått tilsammen 158 millioner kroner til et nytt Senter for fremragende forskning (SFF), som skal studere store kjemiske systemer under til dels ekstreme forhold.  Senteret er oppkalt etter Egil Hylleraas, som var på nippet til å bli en av de glemte heltene i norsk forskning.

Mats Carlsson

Solforskning RoCS

Solforskningsgruppen ved Institutt for teoretisk astrofysikk blir nytt senter for fremragende forskning: Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS).