Image
Studenter og datamaskiner

Beregninger i alle realfaglige bachelorprogrammer fra 2017

Matematikk former fremtiden

Morgendagens arbeidsmarked etterspør solid kunnskap og gode ferdigheter i matematikk kombinert med informatikk.

Universitetet i Oslo er internasjonalt ledende når det gjelder bruk av beregninger i utdanning. Studieprogrammet Matematikk med informatikk vektlegger at fremtidens matematikere skal ha informatikk-kompetanse der bruk av beregninger gir studentene bedre forståelse for matematikk og fagets betydning for forskning og for samfunnsutviklingen.

Felles første år

Hele førsteåret er felles for alle studentene der kombinasjonen matematikk og informatikk står sentralt i første semester. I andre semester får studentene breddeforståelse gjennom emner i matematikk, statistikk og mekanikk. Dette er viktig for å sikre studentene forståelse for ulike former for matematisk modellering i bredden av faget.

Nye læringsformer

Studentene på dette programmet, som på alle våre andre programmer, møter flere nye typer undervisningsformer der vi bl.a. tilbyr trening i intuisjon, vektlegger samarbeid mellom studenter, og trening i presentasjon/formidling. Studentene vil også bli eksponert for forskning tidlig i studiet og studentaktive læringsformer står sentralt.

Valgmuligheter videre i studiet

Fra tredje semester vil studentene kunne velge studieretning. Disse er; Beregningsorientert informatikk, Finans, forsikring og risiko, Matematikk, Mekanikk og teknologi, Statistikk og biologi, Statistikk og ”data science” og Matematikk og fysikk.

Etterspurt kompetanse

Alle kandidater som utdanner seg innen realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo er etterspurt i arbeidsmarkedet. Kombinasjonen av kompetanse innen matematikk og informatikk har vært særlig etterspurt de siste årene og det forventes at det vil være slik i mange år fremover.

Les om de andre realfagene ved UiO: