Image
""

Fra venstre: Instituttleder Cecilie Rolstad Denby ved ITS, Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik, UiO-rektor Svein Stølen og direktør Nils Morten Huseby ved IFE. Foto: Kjell Arne Jørgensen

Satser sammen for fremtidens teknologier

Universitetet i Oslo skal samarbeide med forskningsmiljøene på Kjeller i den nye satsingen Future Technologies.

– Norge trenger en storstilt teknologisatsing, sa UiO-rektor Svein Stølen da han deltok på lanseringen av Future Technologies.

Future Technologies er en satsing som innebærer 100 nye studieplasser hvert år og stipendiatstillinger i samarbeid med næringslivet. Det skal forskes på romteknologi, fornybare energisystemer, sensorteknologier og nukleærmedisiner.

Satsingen er et samarbeid mellom forskningsmiljøene på Kjeller – Institutt for teknologisystemer (ITS), Institutt for energiteknikk, Forsvarets forskningsinstitutt, Norsar og NILU – og Lillestrøm kommune.

– En nasjonal satsing på forsknings- og utdanningssamarbeid mellom UiO og teknologimiljøene på Kjeller vil gi en unik mulighet for å bygge fremtidens teknologikompetanse, legge til rette for viktige teknologiske innovasjoner og videreutvikle et tungt vitenskapelig grunnlag for dette, sier dekan Solveig Kristensen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

– Kjeller-satsingen vil bringe de beste teknologiske fagmiljøene fra universitet og instituttsektoren sammen på en ny måte. Dette er viktig for å videreutvikle Norge som kunnskapsnasjon, og Norge som en sentral global aktør innen teknologiutvikling, sier Kristensen til Titan.uio.no.

– Vi står klare til å videreutvikle det teknologiske kunnskapsmiljøet vi har her, sa instituttleder Cecilie Rolstad Denby ved ITS under lanseringen.

– Dette kommer til å bli et veldig godt og sterkt miljø som kommer til å tiltrekke seg unge mennesker som er interessert i å drive med teknologisk utvikling for å utvikle grønn teknologi og bidra i bærekraftutviklingen som er helt nødvendig, sa Denby.