Image
 Instituttleder Stian Løvold og professor Svein-Erik Hamran utenfor ITS, de flagger og spiser is. Foto: Mette JohnsrudUiO

Instituttleder Stian Løvold (t.v.) og professor Svein-Erik Hamran feirer med en is i godværet. Foto: Mette Johnsrud/UiO

Norsk romindustri skal få økt konkurranseevne med nytt UiO-senter

– Vi er stolte og veldig fornøyde, sier rektor Svein Stølen etter at UiO har fått sju sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Norges Forskningsråd har gitt støtte til oppstart og drift av syv nye SFI-er som UiO er inolvert i. Av de syv skal UiO lede Center for Space Sensors and Systems (CENSSS).

Fakta

SFI-ordningen

Det overordnede målet for ordningen med Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning.

Ved utvelgelse av sentrene blir det lagt vekt på potensial for innovasjon, næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping innenfor temaområdene for sentrenes forskning. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

Sentrene er etablert for en periode på maksimalt åtte år (5 + 3).

I denne runden fikk 22 nye sentre støtte for tilsammen 2 milliarder krponer. Sentrene starter opp til høsten.

Senteret, som skal ledes av professor Svein-Erik Hamran, har som hovedmål å bidra til økt innovasjon og konkurranseevne for norsk romindustri. De skal jobbe med satellittsystemer for jordobservasjoner samt utforskning av månen og Mars. Dette skal gjøres ved å fokusere på nye sensorer og sensorsystemer, og det er koblet til den globalt eksplosive veksten i bruk av små satellitter der satellittbanen og utstyr kan spesialtilpasses det enkelte prosjekt.

Skal samarbeide med flere

Forskningspartnerne i det nye senteret er Universitetet i Oslo (vertsinstitusjon), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og University of California (UCLA). Deltagerne er ni store og mellomstore internasjonale og norske bedrifter: Eidel, Ideas, ispace Europe, Jotne, Ksat, NEO, S&T, Vake og VFGeo. 

– Dette er stort for UiO og for ITS, sier kommende senterleder Svein-Erik Hamran. – Oppgaven som leder for CENSSS ser jeg veldig frem til å ta fatt på. I første omgang skal vi ansette  fem nye medarbeidere til senteret, som skal ha sitt hovedsete på instituttet på Kjeller. Over en åtte års periode vil antall ansatte på senteret være oppe i 15. Det vil i all hovedsak være forskere/postdoktorstillinger og PhD-stipendiater som ansettes i forbindelse med senterets virksomhet.

Instituttleder Stian Løvold supplerer: – Det har vært et uttrykt mål for ITS å få en SFI, og det er gledelig å ha lykkes med dette. Det har vært veldig inspirerende at Det matematisk-naturfaglige fakultet har villet satse på vårt unike miljø på Kjeller og også har utfordret oss på dette området.

Georadaren Rimfax er med

Ett av flere prosjekter som vil bli innlemmet i senter-satsingen, er Rimfax-prosjektet. Rimfax er ett av syv vitenskapelige instrumenter på Mars-roveren  «Perseverance», som skytes opp til planeten Mars fra Kennedy Space Center i Florida 20. juli i år. Utviklingen av radaren er ledet av Hamran, i samarbeid med forskere fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Roverens oppgave er å lete etter rester av liv.

– Det mest interessante denne gangen er å ta prøver i områder hvor det har vært vann. Det er i disse områdene georadaren skal lete, forteller Hamran.

Hamran skal også lede arbeidet med å behandle og analysere de vitenskapelige dataene som «Perseverance» henter inn.

Les mer om Rimfax: Fra UiO til Mars for å finne liv

Andøya Spaceport gjør senteret ekstra aktuelt

"Det er store kunnskapsbehov knyttet til klima- og miljøutfordringer der overvåkning fra satellitter har vist seg å være et viktig bidrag. Det er nylig bestemt av Regjeringen at Andøya Spaceport skal realiseres som oppskytningsplattform for små satellitter. Dette gjør dette senteret ekstra aktuelt", skriver Forskningsrådet om tildelingen.

– På offensiven

I tillegg til å lede Center for Space Sensors and Systems (CENSSS) vil UiO være en viktig partner i ytterligere seks SFI-er Tre miljøer ved Institutt for informatikk ved Det matematisk-naturfaglige fakultet, ett ved Institutt ved klinisk medisin, ett ved Institutt for medisinske basalfag og ett ved Nordisk institutt for sjørett.

Støtten fra Forskningsrådet er den beste UiO noensinne har oppnådd i en tildeling av Sentre for forskningsdrevet innovasjon.

– Vi er stolte og veldig fornøyde, sier rektor Svein Stølen til uio.no. – Tildelingen viser at UiO har forskningsmiljøer som er høyst relevante og attraktive inn i sentre for forskningsbasert innovasjon. Vi hevder oss tradisjonelt sterkt i tildelinger av sentre for fremragende forskning (SFF), så det er svært gledelig at UiO er på offensiven også når det gjelder SFI-er.

Les mer om tildelingen på nettsiden til Institutt for teknologisystemer