Image
Strektegninger av hjerner og nettverk.

Illustrasjon: Colourbox

Maskinlæring – det første store forskningsprogrammet i dScience

I tråd med det omfattende planleggingsarbeidet som ble gjennomført i forkant av etableringer av dScience, lanseres det nå et stort maskinlæringsprogram på tvers av enheter ved Universitetet i Oslo.

Programmet vil utvikle seg i årene som kommer. Det vil komme nye vitenskapelige stillinger og en stor satsing på forskerutdanning. Videre vil dScience gjennom dette programmet også koordinere eksisterende og nye prosjekter, samt utvikle nye tiltak for å styrke utvikling og bruk av maskinlæring.

Nye vitenskapelige stillinger

I tillegg til en allerede solid portefølje av aktiviteter innen maskinlæring, vil det bli lyst ut nye vitenskapelige stillinger innen maskinlæring, for eksempel kan vi i den nært forestående utlysningen ved Institutt for informatikk (IFI) lese følgende: “Up to three full-time positions as associate professor in machine learning (ML) are available at the Department of Informatics (…) The positions form part of a vibrant and expanding ML research environment at IFI (…) IFI also has a strategic ambition to expand and strengthen its foundational research in ML, intended to have synergies not only with the existing ML-based research groups but also with other researchers at the department and the newly founded Centre for Computational and Data Science (dScience).”

I tillegg bygges grunnleggende maskinlæring opp ved Matematisk institutt, og stadig flere vitenskapelig ansatte ved andre institutter anvender maskinlæring for økt erkjennelse og kunnskapsutvikling i sine fag.

PhD-program

Fra dScience skal det i løpet av de neste to årene ansettes minst 12 nye doktorgradsstipendiater innen maskinlæring. Disse kommer i tillegg til et stort antall som allerede er i gang med sin doktorutdanning på tvers av institutter og fakulteter på UiO.

I den forestående utlysningen beskriver vi maskinlæring som studiet av metoder og algoritmer som lærer av data og av erfaring. Vi søker konkrete prosjekter som

  1. utvider det teoretiske og metodiske grunnlaget for maskinlæring,
  2. utvikler metoder og algoritmer innen maskinlæring som bidrar til fremskritt i vitenskap
  3. utvikler maskinlæring som løser konkrete problemstillinger i næringslivet og/eller offentlig sektor

Vi vil være opptatt av forskningsutfordringer som er særlig data- og beregningskrevende.  De første seks stillingene lyses ut om kort tid. Følg med!

Prosjekter

I tillegg finnes det en rekke relevante prosjekter knyttet til programmet, for eksempel SFI'ene SIRIUS, Big Insight og Visual Intelligence og Cofund-prosjektet CompSci, som i løpet av året vil ansette et stort antall PhD-kandidater på aktuelle områder. Videre søkes det støtte til flere aktuelle prosjekter i årets søknadsrunder til Norges forskningsråd og EU. UiO har også flere aktuelle søknader til neste tildeling av midler til Sentre for Fremragende Forskning (SFF). Vi går spennende tider i møte!

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt