Image
mann med bok ved glassboks

Sverre Holm har kalt boken sin Den innbilte konflikten. Om naturvitenskap og Gud. Foto: Hilde Lynnebakken.

Kan naturvitenskap og kristendom forenes?

Elektronikkprofessor Sverre Holm har skrevet bok om temaet, og vil samtidig avlive noen myter i vitenskapshistorien.


Da John Lennox, professor i matematikk og vitenskapshistorie ved University of Oxford, for en tid tilbake holdt foredraget Why believe in God in a scientific world var biblioteket fylt til randen.

Denne høsten har Det norske teateret satt opp Gudspartikkelen, et stykke om nettopp tro og vitenskap.

Sverre Holm har kalt sin bok om temaet Den innbilte konflikten. Om naturvitenskap og Gud.

– Hvorfor ville du skrive denne boka?

– Det er så mange som ser en konflikt mellom kristendom og vitenskap, både blant ateister og kristne. Jeg ville argumentere for mitt syn, som er at religion og vitenskap utfyller hverandre.

Slik jeg ser det er Gud per definisjon utenfor naturen, derfor kan ikke naturvitenskapen si noe om Gud.

Jeg ønsker også å vise til kristne som er skeptiske til naturvitenskap at det går helt fint å kombinere det med å tro på Gud.

I boka går Holm i rette med flere misforståelser og myter i vitenskapshistorien.

– Hvilke myter snakker vi om da?

– Noen myter er mest artige illustrasjoner. For eksempel historien om at Newton fikk et eple i hodet og med det fikk idéen om tyngdekraften. Det foregikk kanskje ikke akkurat slik, men det har ikke så stor betydning.

I boka tar Holm for seg myter som han mener farger synet på den kristne troen feil. Disse mytene er også gjengitt i norske lærebøker, helt ned i barneskolealder.

– Lærebøker sier at Galileo rettet teleskopet mot himmelen og så at jorda går rundt sola. Men han gjorde ikke det. Det tok nærmere hundre år før en kunne fastslå det.

Også forestillingen om at kristendommen holdt vitenskapen tilbake i middelalderen vil Holm til livs, og han påpeker at han har mange vitenskapshistorikere på sin side.

Som eksempel viser han til bloggen History for Atheists av Tim O’Neill, selv ateist og historiker, som har sett seg lei på forvrengninger av historien.

– Hva ønsker du å oppnå med boka di?

– Jeg vil at flere kristne skal tørre å ta naturvitenskapelig utdanning, og gjerne biologi, som er minefeltet. Og så vil jeg fortelle at det er helt greit å være kristen fysiker.

Mer om temaet:

Sverre Holm er intervjuet i programmene Kompass og Ekko på NRK.