Image
""

Anders Kvellestad i CMS-eksperimentet på CERN. Foto: Yngve Vogt/Apollon

Anders Kvellestad får Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere

Han får belønningen for fremragende forskning innen fysikk.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin for 2021 går til Anders Kvellestad. I komiteens innstilling står det blant annet at "allerede som student utmerket Kvellestad seg og fikk pris for sin master-avhandling.

Doktorgradsarbeidet hans ble tildelt Richard Feynman-diplomet fra International School of Subnuclear Physics.

Kvellestad har arbeidet i skjæringspunktet mellom fagfeltene teoretisk fysikk, statistikk, numeriske beregninger og maskinlæring, og her har han gjennom nyskapende og produktivt arbeid i løpet av få år opparbeidet seg et navn og en posisjon internasjonalt."

- Dette var veldig overraskende og fantastisk morsomt! Det er en stor ære å få denne anerkjennelsen. Hovedfokus for min forskning er å bidra inn i et større, internasjonalt samarbeid innen partikkelfysikk kalt GAMBIT. Så selv om dette er en individuell pris ser jeg det som en anerkjennelse for hele GAMBIT-samarbeidet, og en understreking av verdien av lagarbeid også innen teoretiske fag som tradisjonelt har vært mer individualistiske, sier Anders Kvellestad til Det Norske Videnskaps-Akademi.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere deles ut i to klasser: realfag & medisin og humaniora & samfunnsvitenskap. Den består av 75 000 kroner og et diplom. Belønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge som ennå ikke har fylt 40 år 3. mai.

Her kan du lese mer om hvordan Kvellestad og andre partikkelfysikere jobber: