Image
Kan mors medisiner passere over til barnet via brystmelken?

A cause for concern: We don’t even know which medications are transferred from mother to child via breastfeeding. Photo: Colourbox

Europeisk mega-satsing skal finne trygge medisiner for gravide

Tenk deg at du er gravid og bruker en livsviktig medisin, men ingen vet om det vil skade barnet. Skal du slutte med medisinen? Eller ta sjansen på at det går bra? Slike spørsmål stiller mange gravide seg hvert eneste år. Nå tar EU grep for å tette kunnskapshullet, ved blant annet å analysere enorme datamengder fra europeiske helseregistre.

– I dag tar det i gjennomsnitt 27 år før det foreligger kunnskap om et legemiddel er trygt å bruke i svangerskapet, og pr. i dag har vi god kunnskap om sikkerhet i svangerskapet for kun 5 prosent av legemidlene på markedet. Det sier noe om hvor kort vi er kommet, forteller professor Hedvig Nordeng ved Farmasøytisk institutt på UiO.

Det europeiske ConcePTION-programmet bærer preg av at EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont2020, tar fram det tunge skytset når viktige samfunnsproblemer skal løses. Her har nemlig representanter for 17 akademiske institusjoner og 15 private legemiddelprodusenter satt seg ned, sammen med Verdens helseorganisasjon og pasientrepresentanter, og brukt nærmere to år på å diskutere seg fram til en agenda før den endelige utlysningen kom i 2017.

Prosjektet er finansiert med 13 millioner euro fra EU-prosjektet Innovative Medicines Initiative (IMI) og ytterligere 13 millioner euro fra legemiddelprodusentene.

Universitetet i Oslo satser for tiden tungt på livsvitenskap, så tungt at UiO:Livsvitenskap er universitetets største satsing noensinne. Innen livsvitenskapen studerer forskere oppbygging, struktur og funksjon av levende organismer. Slik skal de få ny innsikt som blant annet gir bedre metoder for å diagnostisere, forebygge og behandle sykdommer.

Professor Hedvig Nordeng understreker at ConcePTION-programmet og hele IMI-initiativet er svært interessant for UiOs satsing på livsvitenskap og samarbeid med næringslivet.

– Denne EU-satsingen byr på mange spennende muligheter for livsvitenskap-forskerne ved UiO. I årene fremover er jeg sikker på at vi ser enda flere norske forskere med i slike prosjektet, tilføyer Nordeng.

Kontakt:

Professor Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt

Mer informasjon:

"We found a way to share the unsharable" – an interview with the eTOX project coordinators

UiO:Livsvitenskap

Pharmatox - et endringsmiljø

Les mer på Titan.uio.no: