Image
Regnskog i Brasil

Det biologiske mangfoldet i regnskogen er truet som følge av nedhugging og påfølgende varme og tørke. Her fra en nasjonalpark i Brasil.

UiO-forskere kjemper for regnskogen i Brasil

Utstyrt med tung klimakompetanse og nyervervet kunnskap om regional klimamodellering håper professor Frode Stordal og kolleger fra Naturhistorisk museum å bidra til at nedhuggingen av regnskogen stanser. Det haster, mener Stordal.

Forskningsrådet underskrev 18. november en intensjonsavtale med om akademisk samarbeid og utveksling med State of Para i Brasil. Dette er en stor region i Brasil, som grenser til Amazonas.

UiO ved Naturhistorisk museum og Norsk Hydro har allerede på plass en samarbeidsavtale med lokale universiteter og et museum i byen Belem, som ligger i State of Para. Den handler om forskning på biologisk mangfold, klima og nyplanting i den brasilianske delen av Amazonas.

Frode Stordal

Professor Frode Stordal fra Institutt for geofag har jobbet med oppfølging av denne avtalen de siste par årene sammen med brasilianske kolleger – og da spesielt klimaforskeren Flavio Justino fra universitetet i Vicosa.

Det har handlet mye om å forske på virkningene av klimaendringer på sentrale matplanter som mais. Dette prosjektet har gått litt på lavbluss i det siste på grunn av pengemangel.

Involvert i store klimaspørsmål

­Men nå har jeg blitt mer involvert i de store klimaspørsmålene i Amazonas, sier Stordal som holdt et foredrag i forbindelse med signering i Belem hvor han forklarte betydningen av mer kunnskap på dette feltet.

Han gleder seg over at det det nå er skrevet en avtale som setter søkelyset på dette.

– Ja, det er viktig at dette løftes opp på et høyre nivå. Men samtidig er det viktig at det følges opp med penger til både forskning og utdanning fra både norske og brasilianske myndigheter, sier Stordal som påpeker at Norge allerede har brukt milliardbeløp på å bidra til å redde regnskogen og mener det er svært viktig å følge opp.

– Avskogingen i den brasilianske delen av Amazonas har avtatt, noe som er et forsiktig lyspunkt. Samtidig er det verdt å merke seg at den ikke har stoppet, sier Stordal.

Italia-besøk

I forkant av Brasil-turen har Stordal vært i Trieste og besøkt den italienske forskeren Phillippo Giorgi. Giorgi har utviklet et system for regional klimamodellering, som Stordal ønsket å lære mer om.

– Så langt har man i klimaforskningen brukt globale modeller med grove gitter. Med Giogis modeller kan vi får mer detaljerte data om klimautviklingen lokalt, da får vi også mer kunnskap, sier Stordal.

Han påpeker at dette ikke minst vil være nyttig i Amazonas for klimautfordringene er enorme.

Regnskogen kjøler

Mens den norske skogen varmer klimaet har regnskogen en avkjølende effekt. Når den hugges ned blir det derfor varmere.

– Uansett har skogen stor betydning for klimaet, sier Stordal som også vil trekke veksler på det nystartet tverrfaglige toppforskningsmiljøet Latice i dette arbeidet.

– Det er sentralt å studere samspillet mellom vegetasjon og klima. Da får vi et speilbilde av hvordan det hele henger sammen.

Frode Stordal

Stordal mener det haster veldig med å få stoppet hogsten i regnskogen for godt.

-Vi ser allerede sterke menneskeskapte klimaendringer. Det blir varmere og tørrere – etter hvert uholdbart varmt og tørt.

Håper på klimatoppmøtet i Paris

Han mener framtidsutsiktene er både fascinerende og skremmende.

-Det er trist at verdens land så langt ikke har klart å bli enige. Retorikken rundt dette har blitt skarpere, men så langt er det ikke tatt vesentlige skritt for å gjøre noe med dette. Det er bare å håpe på en endring på klimatoppmøtet i Paris som starter nå i slutten av november, sier Stordal.

Kontakt:

Professor Frode Stordal ved Institutt for geofag ved UiO

Les mer:

Jakter på planter som tåler framtidas klima

Vannkvinne, feminist og klimaforkjemper: Lena Tallaksen ved Institutt for geofag

LATICE - Land-ATmosphere Interactions in Cold Environments

Med kronprinsen på laget: Dærnt`s Corner