Utdanningsprisen til «computational physics»

comp-phys.png

Årets utdanningspris, som deles ut av universitetsstyret, gikk til studieretningen «computational physics». Mange års innsats ved Fysisk institutt har skapt en verdensledende fysikkutdanning ved Universitetet i Oslo. Prisen er meget fortjent og gratulerer til fagmiljøet som står bak.

Hvert år deler Universitetsstyret ut fire priser, Forskningsprisen, Utdanningsprisen, formidlingsprisen og innovasjonsprisen. På et stort universitet med et hav av dyktige mennesker er konkurransen om disse prisene knallhard, men også i år ble det en pris til et miljø ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

«Computational physics» er den mest populære studieretningen innenfor masterprogrammet i fysikk. Juryen framhever det gode læringsmiljøet som er faglig og sosialt meget sterkt. Studieretningen har god rekruttering, frafallet fra studiet er lavt, og studentene får gjennomgående svært gode karakterer. Dette fagmiljøet har over årene vært særlig dyktige i å aktivisere studentene, også til å delta i forskningen. Jeg har tidligere skrevet om Henrik Sveinsson fra dette miljøet som fikk sin første vitenskapelig artikkel allerede som bachelorstudent, og i vår fikk Anders Malthe-Sørenssen, en av de viktigste drivkreftene i miljøet, Olav Thon Stiftelsens pris for fremragende undervisning.

Jeg har fulgt miljøet i mange år, og for meg er det derfor ingen stor overraskelse at akkurat dette miljøet får utdanningsprisen.