Image
""

Dekanene Ivar P. Gladhaug og Solveig Kristensen og sto for åpningen av Veksthuset for livsvitenskap. Til høyre direktør Hilde Nebb. Foto fra UiO-rektor Svein Stølens Twitter-profil.

Åpner veksthus der gode livsvitenskapelige ideer skal gro

Veksthuset for livsvitenskap skal hjelpe forskere og studenter med å modne ideer slik at forskningen i større grad komme samfunnet til nytte.

«Vi skal utfordre kultur og tenkning, drive frem flere innovatører og oppstartselskaper og stimulere til at mer kunnskap blir tatt i bruk.»

Dette er visjonen til Veksthuset for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Veksthuset for livsvitenskap handler om å ta forskningen i bruk. Vi er gode på forskning, men vi kan bli enda bedre på å overføre den kunnskapen til innovasjon og bruke den i samfunnet, sa UiO-rektor Svein Stølen da Veksthuset for livsvitenskap ble offisielt åpnet i dag.

– Det handler om samspill, om hvordan vi samhandler med folk utenfor universitetet, om hvordan vi får til dette økosystemet for innovasjon som vi er helt avhengige av, sa Stølen.

Begrepet «livsvitenskap» dekker ifølge Store norske leksikon vitenskapelige retninger som studerer strukturen, oppbygningen og funksjonen av levende organismer. Ofte med et spesielt fokus på biologiske prosesser og fenomener som angår oss mennesker.

Veksthuset skal tilby skreddersydd veiledning, møteplasser, kurs, seminarer, internship og mentorprogrammer for forskere og studenter som driver med livsvitenskap.

Veksthuset for livsvitenskap er et samarbeid mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet. I dag klippet dekanene Solveig Kristensen og Ivar P. Gladhaug i fellesskap over båndet som markerte den offisielle åpningen. De fikk god hjelp av UiO-rektor Svein Stølen og Hilde Nebb, direktør ved Veksthuset.

Etter hvert skal Veksthuset naturlig nok få plass i Livsvitenskapsbygget som er i ferd med å reise seg i Gaustadbekkdalen. Foreløpig holder de til i Forskningsparken.