Image
Foto: Hilde Omberg/UiO

Lena Merete Tallaksen, Lotta Snickare, Øystein Gullvåg Holter og Aud Tønnesen snakker om likestilling i akademia under FRONT-konferansen 2021. Foto: Hilde Omberg/UiO

Mange ulemper små, blir fort en stor å for kvinner i akademia

Summen av mange mindre problemer rammer kvinner i akademia i større grad enn menn.

Selv om et stort flertall av norske studenter er kvinner, er det menn som fremdeles dominerer på toppen i akademia.

Dekan Solveig Kristensen. Foto: Hilde Omberg/UiO

Flere undersøkelser gjennomført ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har vist at kvinner i større grad opplever seksuell uønsket oppmerksomhet, trakassering og ulemper ved lange arbeidsdager. 

– Det er mange grunner til at kjønnsbalanse er viktig for oss, og vi ser at arbeidet skaper bevegelse, for eksempel på studentrekrutteringen. Ved Institutt for Informatikk ser vi en betydelig økning av kvinnelige søkere til bachelorprogrammene, sa dekan Solveig Kristensen under FRONT-konferansen 2021.

FRONT (Female researchers on track) er et prosjekt der fakultetet jobber målrettet med dette.

Prorektor ved UiO, Åse Gornitzka understreker hvor viktig dette arbeidet er.

– Høyere utdanning former samfunn, næringsliv og politikk i stor grad. Da blir det ikke trivielt om vi har implisitte fordommer eller er slumsete med likestilling, sa Gornitzka og ga eksempler som at talestyring foretrekker mannsstemmer og medisinsk behandling er mer tilpasset menn enn kvinner.

Hvordan står det til med likestillingen innenfor realfag og teknologi, spør forskerne i prosjektet, som nå gir ut boka Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring.

Øystein Gullvåg Holter og Lotta Snickare med den nye boken Likestilling i akademia - fra kunnskap til endring. Foto: Hilde Omberg/UiO

Knut Liestøl, professor emeritus ved Institutt for informatikk påpeker at undersøkelsene viser at utfordringene gjerne øker for kvinner oppover i karrierestigen. 

– Det går an å si at mange bekker små utgjør en stor å. Det er ingen tvil om at det samlet sett er mange som har problemer på ett eller flere områder. Utfordringene er enkeltvis ikke så store, men de er mange.

– Forskjellene mellom kjønnene vokser oppover i karriereforløpet, og ender gjerne i betydelige akkumulerte utfordringer for kvinner, sier Liestøl.

Forsker Lotta Snickare er en av hovedforfatterne av boken, hun påpeker at det viktigste med FRONT-prosjektet er at det jobbes både med forskning og tiltak.

– Tiltakene settes i gang umiddelbart, og følges opp av forskning, sier Snickare.

Eksempler på tiltak er seminar om kulturendringer og et nettverk for kvinnelige toppforskere.

Professor Øystein Gullvåg Holter er den andre hovedforfatteren. Han sier han ble overrasket over kjønnsgapet som undersøkelsene deres viste da tallene var klare. 

– Videre i prosjektet må også menn involveres mer, sier Holter. 

Boken:

Øystein Gullvåg Holter, Lotta Snickare: Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring, Open Access, Cappelen Damm Akademisk.