Image
""

Ordene som oftest opptrer sammen med kaffe, vaffel, kopp og te i Norsk Aviskorpus. Illustrasjon: WebVectors og Eivind Torgersen/UiO

Telling av ord viser hvordan de endrer betydning over tid

Ord forandrer mening nesten uten at vi legger merke til det. Nå kan algoritmene se når og hvordan.

Språkforskere lar dataprogrammer gå løs på enorme tekstsamlinger for å se hvilke mønstre de klarer å oppdage. Uten menneskelige føringer leter den kunstige intelligensen rundt i blant annet Wikipedia-tekster og nyhetsartikler.

På sitt eget finurlige vis kan algoritmen til Andrey Kutuzov finne ut hvilke ord som endrer betydning over tid.

Kutuzov ble imponert da den viste at den hadde forstått noe viktig om en opprørsgruppe i den indiske delstaten Assam.

– Modellen vet, i den grad vi kan si at en modell «vet» noe, at Taliban og Afghanistan står i samme forhold til hverandre som United Liberation Front of Assam gjør til India, sier Kutuzov, som er postdoktor ved UiOs Institutt for informatikk.

Den kunnskapen høres kanskje ikke så imponerende ut, men den har altså funnet det ut bare ved å trene seg selv på tekstene den får tilgang til.

– Dette er virkelig en veldig subtil kunnskap. Det betydningsmessige forholdet mellom disse begrepene er langt fra åpenbart, sier Kutuzov til Titan.uio.no.

You can also read this article in English

Tidligere forskning har vist at slike språkmodeller fanger opp at det er en lignende sammenheng mellom ordene «søster» og «bror» som det er mellom «mor» og «far».

– Men det var ganske overraskende at informasjon om hvilke væpnede grupper som er aktive i hver enkelt region, kan utledes fra modellen, siden modellene bare har trent seg på sekvenser av ord, sier Kutuzov.

Språk utvikler seg

Språket forandrer seg hele tiden, og i doktorgraden sin har Kutuzov jobbet med å se på om det er mulig å oppdage automatisk hvilke ord som endrer betydning over tid. Han må gjøre maskinene i stand til å løse en slik oppgave på egen hånd.

– Vanligvis formulerer vi dette som en rangeringsoppgave. Fra en liste med for eksempel 100 ord skal den peke på hvilke som har endret seg mer enn de andre.

LES OGSÅ: Nå er maskinene klare til å tolke hva du føler og mener

– Hvis vi sammenligner det engelske språket på 1800-tallet og det engelske språket i dag, har ordet «cell» for eksempel opplevd en sterk semantisk endring. Nå brukes ordet om mobiltelefoner, i det 20. århundre kom den biologiske cellen, mens det tidligere mest betydde en klostercelle eller en fengselscelle.

Dette betyr ikke at algoritmene er i stand til å definere betydningen av ordene slik du finner i en ordbok. De har en annen måte å finne slike sammenhenger på.

Mening er bruk

Kutuzov har med seg tradisjonen fra norgesvennen Ludwig Wittgenstein, som sier at meningen til et ord bestemmes av hvordan det brukes. Språkteknologen er ikke ute etter å definere hva som er riktig eller gal bruk.

– Hvis et ord opptrer hyppigere, er dette ordet sannsynligvis blitt viktigere i kulturen, sier Andrey Kutuzov.

– Vi ser bare på dataene uten å si at noe er riktig eller feil. Vi bare observerer.

– Hvis vi antar at betydningen av ord kan utledes fra måten ord brukes på, har vi mange eksempler på hvordan ord brukes. Store mengder tekst kan lastes ned fra internett. Vi har mye data, sier Kutuzov.

Første trinn er å få maskinene til å se etter hvilke ord som ofte opptrer sammen eller i nærheten av hverandre.

– For å si det litt forenklet, så bare ser vi på hvilke ord som er til venstre og til høyre for disse ordene og hva frekvensene er.

Te eller kaffe?

Da vil maskinene fort oppdage at ordet «te», for eksempel, ofte har «kopp» eller «varm» i nærheten av seg. Det samme har selvfølgelig ordet «kaffe».

– Vi kan se at ordet «te» ligner mer på ordet «kaffe» enn ordet «juice». Modellene fanger at te er noe vi drikker og at det normalt blir servert varmt.

Kanskje vil de se forskjell på te og kaffe hvis de også sjekker for ord som «blader» og «bønner», men Kutuzov er uansett ikke så opptatt av å finne en korrekt beskrivelse av hva te er. Men nå som han har funnet disse frekvensene for hvor ofte to ord opptrer sammen, kan han sammenligne ulike tidsepoker.

Ord som «te», «kaffe» og «kopp» har neppe endret seg så mye. Men med nevnte «celle» er historien en ganske annen.

– Det samme kan sies om det engelske ordet «broadcast». Det pleide å bety å spre såkorn på bakken. I dag handler det også om TV-programmer og Netflix-serier, sier Kutuzov.

– Vi kan sammenligne endringer i ordbruken og håpe at endringer i bruken betyr endringer i ordets betydning. Men det er vanskelig å fastslå hva som er årsaken og hva som er konsekvensen. Endrer ord betydning på grunn av bruken, eller endres bruken fordi betydningen er endret?

Kutuzov har laget en nettside der du kan leke deg med sammenhengen mellom ord for engelsk og norsk: WebVectors

Digital humaniora og culturomics

Ordbøker blir mer og mer datadrevne. Forfatterne sjekker gjerne hvor ofte de enkelte ordene opptrer i store tekstsamlinger og finner eksempler på bruk av hvert ord. Men Kutuzovs algoritmer er foreløpig ikke klare til å gi tilfredsstillende definisjoner til slik bruk.

– I fremtiden vil vi kanskje se ordbøker der oppføringer blir opprettet ved hjelp av noen av våre språkmodeller. Det ville være fint, sier han.

Men det mangler ikke på bruksområder.

– Hvis du driver med maskinoversettelse, er det lett å argumentere for nytteverdien, sier Kutuzov.

Og hvis du gjør et Google-søk etter et ord som ikke er så vanlig, skal du ikke se bort fra at nettopp en slik teknologi allerede er på plass og kommer deg til unnsetning. Hvis du får få treff, vil søkemotoren også vise frem sider som inneholder ord som ofte opptrer sammen med søkeordet ditt.

– Hvis du søker etter «universitet», vil Google sannsynligvis også gi deg dokumenter som inneholder ordene «student» og «professor» hvis det ikke er nok dokumenter med ordet «universitet».

Innenfor relativt ferske forskningsfelt som digital humaniora og det som kalles culturomics, vil kartlegginger som de Kutuzov lager, være veldig nyttige.

– Hvis et ord opptrer hyppigere, er dette ordet sannsynligvis blitt viktigere i kulturen. Vårt arbeid gir disse forskerne et mye kraftigere verktøy for å studere endringer i kultur og samfunn, sier Kutuzov.

Historiske data og moderne AI-forskning

– Bruk av datamaskiner for å spore betydningsendring i språket er blitt gjenstand for økende interesse innenfor språkteknologi de siste ti–tolv årene. Særlig når det gjelder hvordan ord endrer betydning over tid, sier professor Lilja Øvrelid, som har vært veileder for Kutuzov.

– Interessen for dette fenomenet begrenser seg ikke til språkteknologer, men skjærer på tvers av fag som historie, lingvistikk og digital humaniora, sier Øvrelid til Titan.uio.no.

Professor Lilja Øvrelid har veiledet Kutuzov i arbeidet med doktorgraden. Foto: Gunhild M . Haugnes/UiO

Hun beskriver Kutuzovs forskning som et svært viktig bidrag til dette forskningsfeltet.

– Han har systematisk sammenlignet en rekke faktorer som kan bidra til maskinlæringsbasert modellering av endring i språk. Kutuzov har benyttet seg av de aller nyeste nevrale maskinlæringsmetodene på feltet og kobler dermed historiske data til moderne AI-forskning, sier Øvrelid.

Doktorgrad:

Andrey Kutuzov: Distributional word embeddings in modeling diachronic semantic change, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2020