Image
""

Forsker Mathew Domeier og professor Trude Storelvmo kom gjennom ERCs trange nåløye. Foto: UiO

EU-støtte til forskning på skyer og gåtefulle signaler fra ediacara-alderen

Trude Storelvmo og Mathew Domeier får ERC Consolidator Grant. Bare ni forskere i Norge fikk slikt stipend i år.

Professor Trude Storelvmo og forsker Mathew Domeier fikk i dag vite at de får tildelt det høythengende ERC Consolidator Grant.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) gir denne støtten til forskere som har litt erfaring, men som fortsatt regnes som lovende. Forskerne skal også ha vist potensial for uavhengig forskning og demonstrert vitenskapelig modenhet.

Storelvmo og Domeier er blant bare ni forskere i Norge som fikk slikt stipend i år. Begge holder til på Institutt for geofag, men de forsker i hver sin retning sett fra jordoverflaten. Storelvmo skal studere skyer, mens Domeier ser mot jordas indre.

Hvordan reagerer skyer på global oppvarming?

Storelvmo får støtte til et prosjekt som heter «Step-Change».

– Målet er å forstå hvordan skyer endrer seg på grunn av global oppvarming, ogi hvilken grad disse endringene kan forsterke oppvarmingen ytterligere. Og om dette i så fall vil skje brått eller gradvis, sier hun til Titan.uio.no.

Prosessesene som avgjør skyers respons på oppvarming, er ulike avhengig av hvor på kloden de befinner seg. Hun vil derfor bruke en kombinasjon av flymålinger, labstudier, satellittdata og modellsimuleringer til å forske på skyer i tre områder hvor forskere forventer at skyer reagerer på oppvarming: Arktis, tropene og stormbanene i Sørishavet.

– ERC-tildelingen gir meg og min forskningsgruppe en fantastisk mulighet til å gjennomføre dette krevende og ambisiøse prosjektet, som ville være svært vanskelig å realisere med andre finansieringskilder, sier Storelvmo.

Intervju med Trude Storelvmo: Hvorfor er været kaotisk mens klimaet er forutsigbart?

Les mer om Storelvmos prosjekt.

Gåtefulle signaler fra ediacara

Domeiers prosjekt heter «EPIC», som er et akronym for «Untangling Ediacaran Paleomagnetism to Contextualize Immense Global Change». Her går han 600 millioner år tilbake i tid, til perioden som kalles ediacara.

– Denne perioden var et spesielt dynamisk intervall i jordas historie, preget av dramatiske endringer i klima, globale geokjemiske sykluser og i biosfæren. Men i dag har vi ingen romlig ramme for å rekonstruere og studere dem, sier Domeier.

Paleomagnetiske registreringer – magnetisme som er blitt bevart i mineraler og bergarter – fra ediacara-alderen er nemlig litt mystiske, noe som tyder på at det muligens skjedde dramatiske endringer i jordas mantel eller kjerne.

– Målet med prosjektet er å bestemme opprinnelsen til de gåtefulle signalene i paleomagnetiske data fra ediacara og bruke denne kunnskapen til å avdekke globale geografiske forhold i denne viktige perioden, sier Domeier.

Her kan du lese mer om Domeiers forskning.