Image
dronebruk

Njord-senteret kartlegger sprekkmønstre i fjell ved hjelp av droner. Bildet er fra Rørostraktene.

NJORD, et nytt tverrfaglig forskningssenter ved Universitetet i Oslo

Gjennom etableringen av NJORD, et nytt forskningssenter med deltagere fra Institutt for geofag og Fysisk institutt, får Norge et nytt forskningssenter med stort potensial og faglige ambisjoner på høyt internasjonalt nivå.

porøst
Oppløsning av et porøst medium skaper særegne fortrengningsstrukturer, her vist med en grønn væske. Væsken brer seg fra injeksjonspunktet i midten, mye på samme måte som forurensning sprer seg i grunnvann. Dette modellsystemet er 40 cm i diameter.

NJORD består av forskningsgruppen Physics of Geological Processes (PGP), som stammer fra  Norges første generasjon med Sentre for fremragende forskning (SFF) i perioden 2003-2013 og Oslo-delen av det nye SFF’et PoreLab, som startet opp i 2017. PGP har etter SFF-perioden utviklet seg videre, blant annet gjennom flere nye prosjekter med støtte fra Norges forskningsråd og European Research Council (ERC). Vi ser også frem til utviklingen av det nye SFF'et PoreLab i NJORD. SFF'et Porelab har vi sammen med NTNU.

Formålet med å etablere NJORD er å videreutvikle to allerede fremragende forskningsmiljøer videre til å bli det ledende europeiske forskningsmiljøet innen studier av transport, reaksjoner og deformasjonsprosesser i geologiske og geo-lignende materialer. Et viktig aspekt ved forskningen i NJORD vil være å studere disse fenomenene på en skala som spenner fra atomer til kontinenter.

Olivin
En olivin-rik bergart med et mørkt lag rikt på mineralet kromitt er kuttet av mange forkastninger. Hver forkastning er en sprekk hvor det har vært en forflytning (glidning) som man tror er knyttet til jordskjelv. Jo større forflytning, jo større var skjelvet. Bildet er fra Leka i Nord Trøndelag.

NJORD er klart og entydig innrettet mot grunnleggende vitenskapelige problemstillinger, men mange av disse problemstillingene er direkte relevante innen flere anvendelsesområder, for eksempel innen forståelse av transport av vann, forurensning og hydrokarboner i porøse og oppsprukne bergarter, lagring av karbon i jordskorpa, samt forståelse av skred, jordskjelv og andre geofarer.

Gjennom etableringen av NJORD  skapes et internasjonalt sterkt forskningsmiljø innen ”Physical Sciences” ved UIO, og senteret vil spille en viktig rolle i utviklingen av UiOs satsinger på forskning og utdanning for økt forståelse for den jorden vi lever på og det rommet vi er en del av. NJORD er en av våre viktige satsinger innen "Earth and Space Sciences", som igjen er et av fakultets fire store satsingsområder.  Vi gleder oss til å følge med på den videre utvikling av NJORD.

Navnet på senteret stammer fra norøn mytologi, noe du kan lese mer om her. Senteret ledes av professor Bjørn Jamtveit.

Mer på Titan.uio.no: