Image
Nytt emne fra høsten 2022: I det nye emnet kan du lære mer om Jordas utvikling , klimasystemet, bærekraft og om menneskelig påvirkning på klima og mulige tiltak. Det trengs ikke realfaglig bakgrunn for å søke emnet. Illustrajonsbilde: Colourbox.no

Nytt emne fra høsten 2022. Det trengs ikke realfaglig bakgrunn for å søke emnet. Illustrajonsbilde: Colou

Nytt emne om klima og bærekraft

Er du interessert i å lære mer om klima, klimaendringer og hvordan mennesker må forholde seg til dette? Dette er tema i et nytt emne fra Institutt for geofag, UiO.

Et nytt emne om 'GEO1000 – Klima og bærekraft: Naturlige prosesser og menneskets påvirkning' starter opp ved Institutt for geofag i høst, med første forelesning i august.

Det nye emnet er lansert for å fylle et kompetansebehov i studier og i arbeidslivet, og er et tverrfaglig initiativ mellom ulike fagmiljø ved Institutt for geofag. Emnet er på bachelornivå og gir 10 studiepoeng. Det vil bli undervist i høstsemesteret, og første gang i studieåret 2022.

Emnet er åpent for alle interesserte

Det trengs ikke spesielle forkunnskaper og realfaglig bakgrunn for å ta emnet. Alle interesserte i å lære mer om klimasystemet, bærekraft og hvordan det hele henger sammen i et større perspektiv kan søke emnet.

Det er nok at du har generell studiekompetanse for å søke på emnet. Du må også ha en aktiv studierett ved Universitetet i Oslo. Det er mulig å ta emnet som enkeltemnestudent. 

Bred kunnskapsplattform for å forstå klimaendringer

Emnet vil gi en bred innføring i klimasystemet, og hvordan utslipp og arealendringer har endret energibalansen til jorda og dermed påvirket klimaet. Du får en oversikt over virkningene av klimaendringene, og mulige tiltak for å redusere utslipp eller dempe skadelig effekter. Emnet tar også opp teknologiske, økonomiske, politiske og etiske aspekter ved klimaendringer og tiltak. 

Vi ser bakover i tid på jordas utvikling og tidligere tiders klima, energibalanse og drivhuseffekt, Emnet tar for seg endringer i atmosfærens sammensetning, klimasystemet på jorda i dag, tilbakekoblinger i klimasystemet og scenarier for utviklingen i klima inkludert effekter på natur og samfunn.

Du kan lese mer om innhold  og om hva du lærer etter å ha tatt emnet på emnebeskrivelsen som ligger ute nå.

Tiltak og bærekraft

Sentralt i dette emnet er de viktigste mulighetene og utfordringene knyttet til å gjennomføre tiltak for å redusere utslipp og gjennomføre tilpasning til klimaendringene.

Emnet tar for seg geofagets rolle i samfunnet i dag, og det vil også bli en innføring i FNs bærekraftsmål.

Vi stiller spørsmål som hvordan vi kan tilpasse oss og å redusere klimaendringene? Hvilke tiltak fungerer? Er det økonomiske virkemidler som skatter og avgifter på utslipp, og teknologiske muligheter for å redusere utslippene?

Klima er ikke det eneste problemet verden står overfor og det er derfor viktig at klimatiltak ikke forverrer mulighetene for å oppnå andre bærekraftsmål i samfunnet.  

Forelesninger og gruppeundervisning

Undervisningen er spennende og variert, og vil bestå av fire forelesningstimer og to gruppetimer per uke.

Det er lagt inn praktiske øvelser. For eksempel vil vi bruke øvelser basert på spillteori med fokus på hindringer som gjør det vanskelig å løse et globalt problem slik som klimaendringer. 

Interessert i å søke?

Er du interessert i å søke det nye emnet om klima og bærekraft? Da kan du finne mer utfyllende informasjon om innhold, læringsmål, undervisning, opptak og søknadsfrist på emnebeskrivelsen for emner som undervises av Institutt for geofag.

Les mer om emnet: GEO1000 – Klima og bærekraft: Naturlige prosesser og menneskets påvirkning

Interessert i mer informasjon om emnet? Send en e-post til faglig kontaktperson for emnet Terje Koren Berntsen (kontaktinfo).

Bilde for GEO1000 Klima og bærekraft (10 STP), et nytt emne ved Institutt for geofag, UiO

Brosjyre:

Det er samenfattet en kort introduksjon til emnets innhold i denne brosjyren:

Klima for alle – Er du interessert i å lære mer om klima, klimaendringer og hvordan mennesker må forholde seg til dette? (pdf) | Tilgjengelig som poster (pdf)