Image
Professor Chong-Yu Xu, Institutt for geofag, hedret for sin innsats for Nordic Association for Hydrology. Foto: Gunn K Tjoflot/UiO

Professor Chong-Yu Xu tildelt 'NHF's Lifetime Achievement Award' fra Nordisk Hydrologisk Forening, her utenfor Geologibygningen. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO.

Hedret for lang innsats for hydrologisk forskning

Professor Chong-Yu Xu ved Institutt for geofag er hedret for sin enestående innsats for Nordisk Hydrologisk Forening (NHF).

Professor i hydrologi, Chong-Yu Xu fra Institutt for geofag ble nylig hedret for sin lange innsats for hydrologisk forskning av Nordisk Hydrologisk Forening (NHF). I august mottok han 'NHF's Lifetime Achievement Award' i anledning Nordisk Hydrologisk Forening sitt 50-årsjubileum.

Begrunnelsen for pristildelingen er hydrologiprofessorens enestående og langvarige innsats innen hydrologi for Nordisk Hydrologisk Forening. Overrekkelsen av diplom ble gjort av Linus Zhang, president for NHF, på den store fagkonferansen: NHC 2022: The XXXI Nordic Hydrological Conference, i Tallinn, Estland, den 17. august.

Nordisk Hydrologisk Forening, på engelsk Nordic Association for Hydrology, samler hydrologer fra hele Norden, og er en uavhengig organisasjon med mål å fremme hydrologi som fagfelt, samt å øke forståelsen for hydrologi og hydrologiske metoder i anvendt forskning.

Leder forskningsprosjekt om klimaendringer

Chong-Yu Xu kom til Universitetet i Oslo i 2005, ansatt som professor ved Institutt for geofag, tilknyttet Seksjon for geografi og hydrologi (GeoHyd). Xu underviser både på bachelor- og masternivå innen hydrologi og numerisk modellering. Chong-Yu Xu deltar i og leder flere forskningsprosjekter mellom annet NORHED-II-prosjektet: Climate change and ecosystems management in Malawi and Tanzania

Nordisk Hydrologisk Forening / Nordic Association for Hydrology, ble etablert i 1970, og samler hydrologer fra Norden. Organisasjonen har som mål å fremme hydrologi som fagfelt, og øke forståelsen for hydrologi og hydrologiske metoder i anvendt forskning.  NHF gir ut det internasjonale vitenskaplige tidsskriftet Hydrology Research.