Image
Foto: Hallvard Elven

Denne murerbien har sjekket inn på forskningshotellet i Botanisk hage. Foto: Hallvard Elven

Ny norsk bieart i Botanisk hage på Tøyen

En meget celeber gjest har sjekket inn på hotell ved Naturhistorisk museum!

Teksten er skrevet av Hallvard Elven.

Murerbien Osmia cornuta er en real rugg av en bie! Arten er ikke tidligere påvist i Norge, men for to uker siden ble en serie store, rare murerbier klekket ut fra det nye forsknings-insekthotellet som ble satt opp i Botanisk hage i 2020. Bieekspert Øistein Berg kunne bekrefte mistanken om at Norge har fått sin tohundreogtiende bieart.

Hallvard Elven studerer biene.

Osmia cornuta er utbredt i Sør- og Mellom-Europa. De siste par tiårene har den ekspandert nordover og vestover, trolig på grunn av varmere klima, og det var ikke helt uventet at den kunne dukke opp i Norge. Arten nådde Danmark i 2013 og Syd-Sverige i 2017. Nå har den altså også inntatt tigerstaden.

Osmia cornuta er meget lik hornmurerbia, som er en av de vanligste gjestene på insekthotell på våren. Den er dog et hakk større, og har svartere bryst og mer rødoransje bakkropp. Hornmurerbia er til sammenligning mer beige i fargen og har mer lyst på brystet. Begge artene er imidlertid ganske variable, og pelsfargen blir også lysere og blassere med alderen. For å være sikker på bestemmelsen bør man studere ansiktet (clypeus) hos hunnen under lupe. Hos begge artene har hunnen to kraftige, utstikkende horn i ansiktet. Hornene bruker hun som murerskjeer for å bearbeide leira i reirhullet. Mellom disse hornene har hornmurerbia to små utstikkere på nederkanten av clypeus, mens nederkanten hos cornuta er svakt plogformet.

Begge artene er i full aktivitet på forskningshotellet nå. Hannene svirrer rundt hotellet på jakt etter paringsvillige hunner, mens de parede hunnene er i ferd med å proviantere reirhull med pollen og nektar. Osmia cornuta ser ut til å foretrekke bambusrør som reirhull, og da helst de aller største rørene, som vi egentlig trodde var bortkastet å ha i hotellet fordi ingen norske bier vil ha så store rør.

Arten finnes sikkert på flere insekthoteller rundt om på Østlandet. Det er all grunn til å titte litt ekstra på hornmurerbiene som flyr på hotellene nå og se om noen er litt større og mer kontrastrike enn de skulle ha vært.

Hallvard Elven er insektforsker ved Naturhistorisk museum. Hans prosjekter dekker mange ulike insektgrupper.