Image
""

Norge skal produsere fornybar energi, ha et effektivt helsevesen, utvikle våre digitale ressurser og leve av et friskt og produktivt hav. Til alt dette blir data og beregninger stadig viktigere. Alle foto: Colourbox

Hva er dScience?

Når jeg om få uker går av som dekan, har jeg fått det ærefulle oppdrag å lede arbeidet med etableringen og utviklingen av dScience – et nytt, viktig forskningssenter ved Universitetet i Oslo.

Det er mange grunner til at dScience etableres, men helt overordnet handler dScience om å støtte og drive frem grunnleggende, langsiktig forskning av stor betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Havnasjonen Norge skal leve av friske og produktive havområder. Energinasjonen Norge skal produsere, distribuere og leve av fornybare energiressurser. Velferdsnasjonen Norge skal ha et kunnskapsrikt og effektivt helsevesen. Kunnskapsnasjonen Norge skal forvalte og utvikle våre menneskelige og digitale ressurser. En bærekraftig samfunnsutvikling må hente kunnskap i hele den vitenskapelige bredde.

I alle deler av samfunnet – i alle deler av vitenskapene – er og blir data og beregninger stadig viktigere. Det handler om å forstå data. Det handler om å representere kunnskap. Det handler om å utvikle maskinlæring. Dyplæring står sterkt på dagsordenen. Det handler om intelligent utvikling av kunstig intelligens. Det handler om å håndtere usikkerhet. Det handler om å forstå fenomener, enten de er en del av naturen eller skapt av oss mennesker. Det handler om å forstå og ta vare på menneskene og den kloden vi lever på, og det handler om å omsette kunnskap og kompetanse til lønnsomme arbeidsplasser.

Mange forskere ved Universitetet i Oslo arbeider med dette. Nå samles disse på tvers av fag, forskningsgrupper og enheter i et nytt senter som har fått det fine navnet dScience. 

Dette senteret blir stort fra dag én og vil vokse i årene som kommer, men hva skal dette senteret gjøre som vi ikke gjør i dag? Det korte svaret er mye!

dScience skal utvikle nye samhandlingsarenaer og møteplasser, både fysiske og digitale. Nye, effektive mekanismer for innsamling, foredling, forvaltning og ikke minst deling av høykvalitets data for kunnskaps- og næringsutvikling skal bygges. Vi er godt i gang på mange områder, for eksempel innen helse, energi og hav. dScience skal gi forskere og samarbeidspartnere effektiv tilgang til høykvalitets digitale ressurser.

dScience skal drive kunnskapsutvikling i den internasjonale forskningsfronten. dScience skal bidra til å utvikle morgendagens arbeidskraft – kunnskapsrike, kreative, lærende og samhandlende mennesker som systematisk arbeider for en bærekraftig fremtid for alle. dScience skal bygge broer mellom grunnleggende langsiktig forskning og resten av samfunnet.

I januar 2021 åpner dScience – en stor satsing på forskning og utdanning innen data science og beregningsvitenskap. Det kommer mer om dScience her på bloggen og andre steder, men akkurat nå må jeg tilbake til dekanjobben for en liten måned til.