UiO starter Norges aller første Honours-program - for ekstra ambisiøse studenter

Høsten 2019 får 20 ambisiøse studenter mulighet til å ta det tverrfaglige Honours-programmet innen realfag eller humaniora.

Honours-programmet
Foto: UiO

Bachelorprogrammet retter seg mot studenter som er faglig ambisiøse og som ønsker å kombinere faglig dybde med tverrfaglig kompetanse. Studentene fordyper seg innen realfag eller humaniora, men utfordrer hele tiden hverandre ved å diskutere og se på andre fagtradisjoner enn sin egen.

Hvert kull får et eget tema som følger dem gjennom alle tre årene på bachelorstudiet. For studentene som starter høsten 2019 er temaet kunstig intelligens.

– Her skal de strekke seg og utfordre seg selv og hverandre med mål om å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor i nær framtid, sier Morten Dæhlen, dekan ved Matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved UiO.

Det nye programmet skal tiltrekke seg studenter som ønsker dyp digital kompetanse og som ønsker å være deltagende i å utvikle sitt eget studieprogram. Universitetet forventer høye poengkrav.

– Vi tror det blir trangt nåløye, sier rektor Svein Stølen.

Inspirasjon fra Nederland

Honours-programmer er kjent fra land som USA og Nederland. De kjennetegnes ved at de er designet for spesielt talentfulle og motiverte studenter som ønsker å gjøre mer enn det ordinære studieprogrammer legger opp til.

– Det norske programmet vil være som de nederlandske. Her får ekstra ambisiøse studenter muligheten til å ta flere studiepoeng enn normert innenfor et inspirerende læringsmiljø, sier initiativtaker og fysikkprofessor Anders Malthe-Sørenssen.

UiO sikrer hver student en faglig mentor som følger dem opp gjennom hele studieløpet.

Ekstra studiepoeng

Programmet er et samarbeid mellom Det humanistiske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, og det vil være ti studieplasser innenfor hver av de to studieretningene.

Studentene får lagt opp et studieprogram tilpasset deres talenter, ambisjoner, ønsker og behov, samtidig som de tar et eget, eksklusivt honours-emne som utgjør fem studiepoeng pr. semester.

– Du følger et vanlig studieprogram, men har ekstra progresjon og ekstra fag. Du lærer mer, lover Malthe-Sørenssen.

– Ettertraktet kompetanse

Are Turmo
NHOs kompetansedirektør Are Turmo mener Honours-programmet legger godt til rette for å utvikle ferdigheter som vil være etterspurt i arbeidslivet. Foto: Moment Studio

Hvert kull får et eget tema som følger dem gjennom alle tre årene på bachelorstudiet. For studentene som starter høsten 2019 er tema kunstig intelligens. Det første studieåret blir studentene kjent med temaet fra ulike faglige perspektiver.

Are Turmo er kompetansedirektør i NHO og mener programmet utstyrer kandidatene med det sett kompetanse og egenskaper arbeidslivet etterspør:

– Honours-programmet legger godt til rette for å utvikle ferdigheter som vil være etterspurt i dagens og morgendagens arbeidsliv, sier kompetansedirektør i NHO Are Turmo.

– De aller fleste kandidater fra høyere utdanning skal ut i et arbeidsmarked utenfor akademia. Høyere utdanning må derfor være tett koblet på arbeidslivet og dets behov. Det er viktig at studentene tilegner seg ferdighetene for det 21. århundret. Det handler blant annet om evne til kritisk tenkning, refleksjon, problemløsning, kommunikasjon, samarbeid, entreprenørskap og tverrfaglighet.

Les mer om Honours-programmet

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt