Geo-professor bidrar i Horizon 2020-prosjekt om hvordan luftforurensning påvirker klimaet

Trude Storelvmo
Profesor Trude Storelvmo skal lede deler av et Horizon 2020-prosjekt. Foto: Privat

20 forskerteam skal bidra til mer presise klimaprognoser.

Det nye FORCeS-prosjektet er koordinert av Stockholms universitet og har nylig fått tilskudd fra EU Horizon 2020. Prosjektet varer i fire år og budsjettet er på ca 8,0 millioner euro. Prosjektet er tverrfaglig samarbeid mellom eksperter på prosess og klimaskala.

Med dette prosjektet vil 20 forskerteam bidra til mer presise klimaprognoser ved å redusere usikkerheten om hvordan partikler i luften påvirker klimaet. Trude Storelvmo ved UiOs Institutt for geofag vil lede en av arbeidspakkene i FORCeS, kalt "Transient Climate Sensitivity and Response". Med prosjektet følger en postdoktorstilling. Også en professorkollega Terje Koren Berntsen vil bli involvert i prosjektet.

Kick-off for FORCeS vil være i Stockholm i november 2019.

Les mer på Titan.uio.no: