"Vårflommen" i høst – sett fra radarsatellitter

flomkart
En kombinasjon av radarbilder fra 10. og 16. oktober viser tydelig i blått hvor snøen smeltet bort. På breene, som Jostedalsbreen, ble snøen og isen våt (vises som gul). Foto: Copernicus/Sentinel

Skydekket gjør det ofte vanskelig å få oversikt over flomområdene ved bruk av optiske satellitter. Men radarsatellittbilder viser utviklingen.

Fjellområdene i den sørlige delen av Norge er for tiden rammet av flom fra snøsmelting, og store områder langs elevene står under vann.

Vågåmo, flom
En kombinasjon av radarbilder viser flomområder ved Vågåmo i rødt. Foto: Copernicus/Sentinel

Optiske bilder fra satellitter kan ikke se gjennom skydekket, og det er ofte vanskelig å oppdage flomområder i slike optiske bilder selv om de har klar sikt til bakken fra verdensrommet. Men EUs satellittprogram Copernicus har blant annet også to avanserte radarsatellitter, Sentinel-1A og Sentinel-1B, som kan se gjennom skyene og er spesielt egnet til å oppdage vann på jordoverflaten.

Forskerne ved Institutt for geofag ved UiO sammenligner radarbilder fra flommen med radarbilder før flommen. På denne måten kan flomområdene kartlegges.

Radarsatellitter er også spesielt følsomme for snøsmelting og kan se både årsaken til flommen og effektene. Flomområdene vises som røde i de kombinerte bildene, snøsmeltingen som blå.

– Bildene viser at store fjellområder i den sørlige delen av Norge 10. oktober var dekket med snø - som smeltet i løpet av noen få dager på grunn av eksepsjonell varme fra sør. Områdene hvor snøen ble helt borte, vises som blå på radarbildene, forklarer Andreas Kääb. – Lengre ned i dalen ser vi flommen som snøsmeltingen forårsaket.

Han forteller at de får bildene noen få timer etter de ble tatt og dermed kan generere informasjon nesten i sanntid.

Andreas Kääb er akkurat tildelt den prestisjefylte Louis Agassiz-medaljen for sin forskning på blant annet isbreer.

Er du interessert i forskningsnyheter om klima, teknologi og realfag: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt