Titan-prisen 2018 til Céline Cunen

Wenche Willoch, Céline Cunen og Kristin Vinje
Fra venstre: Titans redaktør Wenche Willoch, prisvinneren Céline Cunen og MN-fakultetets visedekan Kristin Vinje. Foto: Bjarne Røsjø, UiO  Bruk bildet.

Titanprisen for 2018 ble 18. desember utdelt til postdoktoren Céline Cunen ved Matematisk institutt. Prisen utdeles årlig til en forsker som har gjort en fremragende innsats med å formidle forskningen ved fakultetet. Cunen har utmerket seg ved å kommunisere om statistikk på en overbevisende, morsom, viktig og interessant måte.

Céline Cunen figurerte første gang i Titans spalter i 2016, da hun hadde regnet ut at dødsraten i den populære tv-serien Game of Thrones var realistisk.

– Hennes statistiske analyser viste at serien gir en ganske realistisk gjengivelse av antall døde sammenlignet med en ekte borgerkrig fra middelalderen, nemlig den berømte Rosekrigen, fortalte MN-fakultetets visedekan Kristin Vinje under en enkel seremoni i Titan-redaksjonens lokaler.

Den innsikten har siden vakt stor og positiv oppsikt både blant fredsforskere og historikere. I september deltok Cunen for eksempel på en paneldebatt ved Institutt for fredsforskning (PRIO), sammen med fredsforskeren Siri Aas Rustad og UiO-historikeren Hans Jacob Orning.

Overbeviste Hvalfangstkommisjonen

Nils Lid Hjort og Kristin Vinje
Professor Nils Lid Hjort applauderte begeistret da Kristin Vinje fortalte at prisvinneren var hans samarbeidspartner, Céline Cunen. Foto: Bjarne Røsjø Bruk bildet.

Cunen har senere brukt avanserte statistiske metoder, og utviklet nye metoder selv, på nye, overraskende og alltid interessante områder. Hun deltok blant annet på det årlige møtet i vitenskapskomiteen i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) i 2017, der hun skulle legge fram nye analyser som viste at den sørlige vågehvalen som bestand har vært gjennom en vesentlig avmagring i perioden fra 1988 til 2015.

Det punktet hadde IWC kranglet om i mange år, men Cunens analyser satte endelig skapet på plass. Professor Nils Lid Hjort, som var til stede på møtet, sa etterpå at den verbale grillingen Celine ble utsatt for var så intens at den kommende doktorgradsdisputasen hennes kom til å bli bare blåbær i sammenligning.

Disputasen foregikk 7. desember, og Cunens avhandling fikk svært godt skussmål av blant annet professor Michael Spagat fra University of London.

Verden er blitt fredeligere

Michael Spagat
Fra Céline Cunens disputas: Professor Michael Spagat, som ledet bedømmelseskomiteen, var imponert over doktorandens nyskapende bruk av statistiske metoder. Foto: Bjarne Røsjø Bruk bildet.

Céline Cunen har også brukt statistikk til å undersøke om verden virkelig er blitt et fredeligere sted etter annen verdenskrig, slik den berømte forfatteren Steven Pinker har hevdet. Svaret er «ja», og vendepunktet kom enten under Vietnamkrigen eller Korea-krigen.

Sist, men ikke minst: Céline Cunen har brukt nye statistiske metoder til å granske verdens antakelig første roman, ridderromanen Tirant lo Blanch fra 1460-tallet, sammen med professor  Nils Lid Hjort. Romanen ble skrevet av to forfattere, fordi den ene døde underveis. Men ingen har visst hvor den andre forfatteren overtok, før de to forskerne analyserte ordlengdedistribusjonen og kom fram til skiftet skjedde i kapitel 371.

Riktig og viktig bruk av data

I sin tale til prisvinneren la Kristin Vinje vekt på at vi i dagens samfunn omgir oss med så enorme mengder data, med utrolig mye nyttig informasjon, som ligger pakket inn. – Men data er uten verdi dersom man ikke vet hvordan man skal sammenstille dataene på en riktig måte, sa Vinje.

For å håndtere, organisere og analysere store datamengder kreves dyp innsikt i fag som matematikk, statistikk og informatikk. Dagens prisvinner er statistiker, og for statistikere handler mye av jobben om å finne det rette utvalget av data – for å få et sammenligningsgrunnlag som gir mening. Derfor er det en spesiell glede at vi i dag har å gjøre med en statistiker, tilføyde Vinje.

Titan er tre år

Prisen ble utdelt i forbindelse med at Titan  fylte tre år, etter oppstarten på høsten i 2015. I løpet av disse tre årene har Titan vokst betydelig og kontinuerlig og formidlet en rekke historier om de spennende resultatene som hele tiden kommer fra fakultetets forskere.

Titan har i løpet av 2018 publisert ca. 215 nyhetssaker, ca. 100 Aktuelt-saker og 161 blogger. Årets mest leste artikkel handlet om at de evnerike barna fortsatt går for lut og kaldt vann i det norske skoleverket.

Titan-prisen for 2017, som var første året prisen ble utdelt, gikk til professor Hedvig Nordeng ved Farmasøytisk institutt.

Les mer om Céline Cunens forskning på Titan.uio.no:

Endelig enighet om at den sørlige vågehvalen er blitt avmagret

Fredsforskere, historikere og matematikere gransker Game of Thrones

– Mest sannsynlig at Den lange freden begynte under Vietnamkrigen

Nye statistiske metoder belyser middelaldersk litteraturmysterium