Radarsatellitter ser flommen på Østlandet

Radarbilder, flom, Gudbrandsdalen
En kombinasjon av radarbilder fra 8 og 14 mai viser flomområder i Gudbrandsdalen ved Ringebu som rød og snøsmelting i høyliggende områder som turkis. Radarbilde: Institutt for geofag

Skydekket gjør det ofte vanskelig å få oversikt over flomområdene ved bruk av optiske satellitter og grunn vann kan være vanskelig å oppdage i slike bilder. Men radarsatellittbilder viser utviklingen.

Østlandet er for tiden rammet av flom fra snøsmelting og store områder langs elevene står under vann.

Optiske bilder fra satellitter kan ikke se gjennom skydekket og det er ofte vanskelig å oppdage flomområder i slike optiske bilder selv om de har klar sikt til bakken fra verdensrom. Men EUs satellittprogram Copernicus har blant annet også to avanserte radarsatellitter, Sentinel-1A og Sentinel-1B, som kan faktisk se gjennom skyene og er spesielt egnet til å oppdage vann på jordoverflaten.

Forskerne ved Institutt for geofag ved UiO sammenligner radarbilder fra flommen med radarbilder før flommen. På denne måten kan flomområdene kartlegges.

Andreas Kääb
Andreas Kääb. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO Bruk bildet.

Radarsatellitter er også spesielt følsomme for snøsmelting. På den måte kan de detektere samtidig grunnen til flommen og dennes effekter.

Flomområdene blir da synlig som rød i de kombinerte bildene, og snøsmelting som turkis.

– Radarbilder fra satellitter har nok en gang til vist seg som veldig nyttige ved naturkatastrofer, sier professor Andreas Kääb ved Institutt for geofag.

– Vi får disse bildene noen få timer etter de ble tatt og kan dermed generere informasjon nesten i sanntid.

Mer på Titan.uio.no:

Kontakt:

Professor Andreas Kääb ved Institutt for geofag