Henrik Hovde Sønsteby er tildelt Alf Bjørseths inspirasjonspris

En gjev pris er gitt til Sønstebys arbeid for blyfri-elektronikk.

Alf Bjørseth er utdannet kjemiker fra UiO og har startet en rekke selskaper med fokus på fornybar energi og avanserte materialer, blant annet REC. Bjørseth etablerte en inspirasjonspris i forbindelse med sin 75-årsdag i 2016. Etter dette er prisen blitt delt ut årlig, og målet er å inspirere unge forskere som står på terskelen av sin karriere innen fornybar energi og avanserte materialer. 

– Det er to grunner til at jeg deler ut denne prisen, forklarer Bjørseth. – Det ene er å styrke kunnskap, kompetanse og innovasjon i forskningen for Norges framtid. Det andre er å gi litt tilbake til universitetet. Jeg hadde en fin tid her da jeg tok doktorgrad, og det er fint å gi noe tilbake. 

Prisen deles ut til en fersk doktorgradsavhandling innenfor fornybar energi eller avanserte materialer ved Universitetet i Oslo. Det er fast vitenskapelig ansatte som kan nominere. 

Henrik Hovde Sønsteby har mottar Alf Bjørseths inspirasjonspris
Henrik Hovde Sønsteby har mottatt Alf Bjørseths inspirasjonspris. Foto: Elina Melteig/UiO Bruk bildet.

Kriterier for å kunne nomineres: 

  1. Relevans i forhold til fornybar energi og avanserte materialer
  2. Originalitet
  3. Den vitenskapelige kvaliteten
  4. Forskningsformidling
  5. Innovasjon

Årets vinner er Henrik Hovde Sønsteby, som har fullført en doktorgradsavhandling innenfor piezo- og ferroelektriske tynne filmer. Denne typen materialer finnes i en rekke av vår hverdagselektronikk. Blant annet er det denne typen materialer som gjør at våre tekniske apparater kan respondere på elektrisitet, lyd, varme eller stråling.

Bruksområdene av piezo- og ferroelektriske materialer varierer fra blant annet informasjonslagring, energi-konvertering, skjermer og sensorer. Beklageligvis er det slik at materialene ofte inneholder bly, og derfor er de regnet som giftig avfall og vanskelig å håndtere når de blir ødelagt. Kan man unngå å bruke bly, og likevel få de samme egenskapene i et materiale?

Ved å bygge tynne sjikt av materialer atomlag for atomlag med ulike grunnstoff har Henrik Hovde Sønsteby klart å vise at det er mulig å lage tynne filmer av kaliumnatriumniobat. Dette åpner opp for å lage blyfrie materialer med gode piezo- og ferroelektriske egenskaper, som kan brukes til å erstatte de miljøskadelige komponentene i stadig mer komplisert elektronikk.

Les mer om forskningen hans her: Giftig bly i elektronikk kan erstattes av harmløse grunnstoffer

– I en heseblesende forskningshverdag er det ikke ofte man kan ta en pust i bakken og iaktta arbeidet man har gjort. Det er veldig artig at forskningen blir fanget opp og at man blir gjort litt stas på! Veien til oppskalering og implementering i hverdagselektronikk er fortsatt lang, men oppmerksomhet fra en av Norges mest suksessrike teknologigründere gir tro på at dette er realiserbart, sier Sønsteby.

Prisen ble delt ut 12. juni under et seminar om globalisering og ulikhet. Arrangementet var et samarbeid mellom UiO:EnergiInstitut Français de Norvège og The Norwegian Solar Energy Cluster. "Den vitenskapelige kvaliteten i Sønstebys arbeid er høy, og vinneren har samtidig vist at han har drevet med både formidling og undervisning underveis i arbeidet", lyder begrunnelsen.