UiO-professor med i panel for kommende IPCC-rapport

Professor Andreas Max Kääb

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) offentliggjorde nylig hvem som skal være forfattere for den kommende klimarapporten Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC).

En av dem som skal delta som 'Lead author', er professor Andreas Max Kääb ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Kääb vil inngå i forfatterpanelet for kapittel 6 sammen med forskere og eksperter fra hele verden. Han er en av fire norske forskere som skal delta i arbeidet med rapporten.

I alt 101 eksperter fra hele 41 land er invitert til å starte arbeidet med rapporten, melder IPCC. Den er planlagt ferdig i september 2019.

Endringer i bremasse på global skala

Kääb, som er professor i geomatikk, har i en årekke vært sentral i forskningen på isbreer, massebalanse og relaterte naturfarer på global skala, særlig isbreer i Himalaya. Han bruker satellittbilder og metoder for fjernmåling for å måle endringer i breers størrelse og bremasse forårsaket av klimaendringer og for å evaluere naturfarer og katastrofer som følger av disse forandringene.

Kääb er også prosjektleder for et ERC Advanced grant prosjekt, 'Global Glacier Mass Continuity (ICEMASS)'.

Mer på Titan.uio.no:

Interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Abonner på vårt ukentlige nyhetsbrev(link is external) eller følg oss på Facebook.