ERC Starting Grant til Trude Storelvmo

Trude Storelvmo

Trude Storelvmo, nylig tilsatt førsteamanuensis ved Institutt for geofag, får ERC Starting Grant fra European Research Council. Hun er én av seks unge norske forskere som får denne prestisjetunge støtten i år.

Trude Storelvmo starter i sin stilling som førsteamanuensis i meteorologi (skyfysikk) i januar 2018. Med seg bringer hun et stipend, et Starting Grant, fra EU for prosjektet "Mixed-phase clouds and climate (MC2) – from process-level understanding to large-scale impacts". Stipendet er nylig annonsert i årets tildelinger fra EU for 2017.

Målet med prosjektet er å øke forståelsen av skyers rolle i globale klimaendringer, med et spesielt fokus på kalde skyer som kan bestå av både is og flytende vann. Slike skyer er vanlige på høye breddegrader og påvirkes av både forurensning og økende temperaturer i atmosfæren.

Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan disse påvirkningene bidrar til å forsterke/dempe den globale oppvarmingen, og dette forplanter seg til usikkerhet i beregningene av fremtidige klimaendringer. Ved hjelp av feltmålinger, satellittobservasjoner og modellsimuleringer i ulik skala har Trude Storelvmo med MC2 ambisjoner om å redusere denne usikkerheten.

Storelvmo har sin doktorgrad fra Institutt for geofag, fullført i 2006, såvel som sin mastergrad (2002). Hun disputerte med avhandlingen "Modellering av aerosolers påvirkning på skyer i klimamodellen CAM-Oslo".

Hun har en lang akademisk karrière bak seg, dels i utlandet der hun kommer fra en stilling som førsteamanuensis på Yale. Hun forsker på atmosfæren, spesielt på aerosoler (partikler) og skyers innvirkning på klimaet på Jorden.

Starting Grants gis til forskningsprosjekter og talentfulle unge forsker, og er på opp mot 1,5 millioner euro fordelt over fem år. Forskerne må ha vist evne til å bidra med utmerkede forskningbidrag under veiledning og skal være klare til å arbeide på selvstendige forskningprosjekter og ha potensial til å bli forskningsledere. Starting Grants har høy rangering i forskningsmiljøene.

Tildelingen til Storelvmo er det andre Starting Grant på Institutt for geofag. Det første er prosjektet 'LUSI LAB' ledet av Adriano Mazzini, forsker ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk - CEED.

I tillegg har instituttet tre Advanced Grants – Trond Helge Torsviks prosjekt Beyond Plate Tectonics, Andreas Max Kääbs prosjekt Global Glacier Mass Continuity (ICEMASS) og Bjørn Jamtveits prosjekt Disequilibrium metamorphism of stressed lithosphere – DIME.

Vil du ha flere forskningsnyheter om realfag og teknologi? Abonner på vårt ukentlige nyhetsbrev eller følg oss på Facebook.