Artikkel

Utdanning

Tema: Utdanning

Velkomst i ærverdige saler

– Dere er alle viktige! sa MN-fakultetets dekan Morten Dæhlen til de nye doktorgradsstudentene som var med på velkomstdagen i Universitetets Aula og Gamle festsal fredag 8. januar.

 
Raudåte fotografert sammen med Calanus hyperboreus og predatoren Paraeuchaeta sp

Klimaendringer gir usikker fremtid for raudåte og torsk

Når torskelarvene klekkes i enorme mengder i Lofoten om våren, kan de holde festmåltid på en stor bestand av raudåte som klekkes samtidig. Men hvis klimaendringene fører til at raudåte-toppen kommer før torskelarvene kommer, kan det skape store problemer for torskebestanden.

Illustrasjon som viser endocytose i fire stadier

Matforgiftnings-toksinet som dreper kreftceller

Diaré, feber og de andre symptomene som kommer når du har fått matforgiftning på grunn av kolibakterier, kan skyldes at bakteriene skiller ut et svært giftig stoff – Shiga-toksin. Men Shiga-toksinet har også noen potensielt nyttige egenskaper, som for eksempel at det angriper kreftceller.

Studentene er både fornøyd og kritiske til digital eksamen

På vei mot et digitalt fakultet

Digital eksamen, der studenten benytter datamaskin istedenfor penn og papir, er i full fart på vei inn som eksamensmetode på norske universiteter.

Oslo-fysikere kurser kolleger i USA

Kjernefysikere fra UiO er invitert til å holde kurs for kolleger ved Michigan State University, University of California, Berkeley, Lawrence Livermore National Laboratory, California, og University of Notre Dame, Indiana.

 
Mari Lindeng Larsen og Victoria Våpenstad

Satser friskt på sosial app

De to tidligere UiO-studentene Mari Lindeng Larsen og Victoria Våpenstad møttes som småjenter. Nå vil de sammen gjøre businesss av en app som gjør at folk møter hverandre oftere fysisk.