Image
.

Søkertallene for høyere utdanning er klare. Foto: Jarli & Jordan / UiO

UiO-søkere viser økt interesse for fagene som vil løse fremtidens utfordringer

– Vi utdanner studenter som skal være til nytte i arbeidslivet gjennom hele sin karriere, både som nyutdannede, om 25 år og om 40 år, sier visedekan Knut Martin Mørken.

Til tross for en generell nedgang i søkertallene landet rundt, er UiO et populært valg blant søkerne til høyere utdanning. Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ser vi en tydelig økning i søkertallene på bachelorprogrammene geologi og geografi, kjemi og biokjemi, og biovitenskap.

– Vi skal ha tydelig fokus på langsiktig, grunnleggende kunnskapsdannelse. Grunnforskning er i fakultetets DNA, og denne forskningen er det ikke alltid opplagt hvordan man kan bruke på kort sikt. Utdanningene våre har en slik kunnskapsforankring, og det betyr at studentene tilegner seg kunnskaper som kan være til nytte i hele deres arbeidskarriere, for å takle utfordringer vi ennå ikke vet om. Samtidig må vi selvsagt også ha fokus på dagens utfordringer som bærekraft og kunstig intelligens. Vi må klare å ha begge tanker i hodet samtidig, sier visedekan for utdanning, Knut Martin Mørken.

Geologi og geografi, kjemi og biokjemi, og biovitenskap er alle fagområder som vil være avgjørende for det grønne skiftet – for eksempel vil både storskala karbonlagring og Norges batterisatsing avhenge av kompetansen til studenter vi utdanner ved vårt fakultet.

– Vi gleder oss til å ta imot våre nye studenter til høsten.