Image
Institutt for geofag, et institutt ved MN-fakultetet, UiO. Bilde av skilt ved inngangen av Geologibygningen. Foto: GK/UiO

Opptakskrav for søkere til bachelorstudiet i Geologi og geografi ved UiO blir endret. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Fjerner mattekrav for opptak til geologi-bachelor

I årets studieopptak er det ikke lenger krav om full matematikkfordypning (R2) for bachelorprogrammet i «Geologi og geografi».

Som en forsøksordning var Matematikk R2 fra videregående skole en del av opptakskravet for «Geologi og geografi» til og med studieåret 2021/2022. Nå forsvinner dette kravet.

Du må fortsatt kunne vise til Matematikk R1 i tillegg til full fordypning i minst ett av de andre realfagene fra videregående, som for eksempel fysikk, kjemi eller geofag.

Her kan se de nye opptakskravene for «Geologi og geografi»

Fjerningen av R2-kravet betyr ikke at studiet i geologi og geografi beveger seg bort fra realfag, ifølge utdanningsleder Karianne S. Lilleøren ved Institutt for geofag.

– Studiet i geologi og geografi bygger på og vil også i fremtiden ha en bred forankring i matematikk, programmering, statistikk, mekanikk og andre realfag med det nye opptakskravet. Men man trenger ikke å ha det høyeste nivået i matematikk for å gjennomføre studieprogrammet, sier Lilleøren.

Opptakskravet er ikke endret for bachelorprogrammet «Geofysikk og klima». Her må du fortsatt kunne vise til Matematikk R2 når søknadsfristen for Samordna opptak går ut 20. april.

Nysgjerrig på geologi? Her kan du møte geologer på feltarbeid: