Image
fagolympiadene

John Aslak Wee Kleven forsøker å justere speilet på solobservatoriet.

Realfagselever sikter mot internasjonal heder

Norges flinkeste realfagselever møttes til en heftig treningsuke ved UiO. Målet er de internasjonale fagolympiadene.

Selv om koronaåret har lagt sin demper på mulighetene til å møtes, har det blitt gjennomført en rekke tester i biologi, fysikk, kjemi, og astrofysikk også dette skoleåret. Nå er antall deltakere barbert ned, og vinnerne av de nasjonale fagolympiadene ved norske videregående skoler får representere Norge internasjonalt.

Feltarbeid i Drøbak

I år vil den internasjonale finalen være digital, men elevene er likevel motiverte for å delta. Treningsuken ved UiO gir også en viktig møteplass for elevene.

Amalie Eiken Dahle gleder seg mest til feltarbeid. Biologigruppen skal på feltarbeid i Drøbak og på Naturhistorisk museum. Allerede den første dagen har de vært på laboratoriet – og påvist HIV i en prøve på laboratoriet.

– Jeg synes lab er veldig interessant, forteller Anna Stylianou Lerpold som synes menneskekroppen er spennende, og kunne tenke seg å studere medisin.

Leste pensum på egenhånd

Anna er blant Norges flinkeste biologielever, uten å ha tatt biologi 2 på videregående. Da hun kom videre i første runde har hun lest pensumet på egenhånd.

Instituttleder ved kjemisk institutt, Einar Uggerud, oppfordrer til å delta:

– Det er konkurranse om plassene, men den som intet våger, intet vinner. Hvem som helst kan komme dit med litt ekstra innsats og interesse for faget.

Viktig å få muligheten til å strekke seg

Savanna Nylund er spent på hvordan den internasjonale olympiaden blir.

– Noen jobber i flere år for å være med, og prestasjonene i olympiadene kan gi innpass på universiteter, forteller hun.

I Norge er det en lang tradisjon for at olympiadene først og fremst er en faglig motivasjon for de flinkeste elevene, samt det sosiale i å møte likesinnede. Dette tilbudet er likevel viktig med tanke på et tilbud til de flinkeste elevene ifølge instituttleder ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Per Barth Lilje:

– Fagolympiadene gir noe å strekke seg etter for elever med stort læringspotensial og stor faglig interesse. Konkurransen kan gi sosial bekreftelse ved at de får møte andre med de samme faglige interessene. 

Den nyeste fagolympiaden

Astrofysikk er det nyeste tilskuddet innen fagolympiadene. I Norge blir astrofysikk på videregående skole undervist som en del av fysikkfaget.

– Hva skal til for å bli god?

– Oppgaver, oppgaver, oppgaver, svarer Haakon Flink som deltar i olympiaden i astrofysikk.

En av fagolympiadene med lengst fartstid i Norge er kjemiolympiaden. Norge deltok for første gang i kjemiolympiaden i 1982 og har vært vertskap for den internasjonale olympiaden. Instituttleder ved Kjemisk institutt, Einar Uggerud var selv med på å arrangere, og i en epost skriver han følgende:

– Jeg husker med stor glede tilbake i 1994 da Norge var vert for Den internasjonale kjemiolympiaden og jeg var president. Det mobiliserte mange norske kjemikere til en flott dugnad, noe som var en fin opplevelse med god ringvirkning. Det er forøvrig den flotteste tittel jeg noensinne har hatt.

Nedenfor ser du alle landslagene som skal representere Norge internasjonalt:

Kjemi (851 deltakere i første runde):  

Abdur-Raheem Idowu (ved UWC Dilijan) i Trondheim 

Tina Kalleson (ved Oslo katedralskole) i Oslo 

Joachim Julian Klaussen (Sandnes vgs), i Sandnes 

Simen Mannsåker (Vardafjell vgs), i Haugesund (som også kom på 2. plass i Biologiolympiaden, men takket nei til plassen for å delta i kjemi) 

Biologi (977 deltakere i første runde): 

Savanna Nylund (Bergen katedralskole), i Bergen 

Amalie Eiken Dahle (Amalie Skram vgs.) i Bergen 
Alma Mei Hagen (Nydalen vgs.) i Oslo 

Anna Stylianou Lerpold (Jessheim videregående skole) i Jessheim 

Fysikk (827 deltakere i første runde):

Åsmund Runningen, (Drammen vgs), i Drammen 

Dorde Veljkovic, (Kuben vgs) i Oslo (som også deltar i astronomiolympiaden) 

Samuel Klouman Stoknes (Oslo Katedralskole) i Oslo 

Burton Lyng-Olsen (Norges Realfagsgymnas) i Oslo 

Theodor Ryan (Greveskogen videregående skole) i Tønsberg 

Astrofysikk: 

Haakon Alexander Flink (Danielsen vgs) i Bergen 

John Aslak Wee Kleven (Drammen vgs) i Drammen 

Jon Tomter (Lillehammer vgs) i Lillehammer 

Dorde Veljkovic (Kuben vgs) i Oslo (som også deltar i fysikkolympiaden)