Image
Studenter ved et bord med flasker etc.

Tidligere på Åpen dag har det vært mulig å komme tettere på eksperimenter og maskiner, i år må alt være digitalt. Arkivfoto: Simen Kjellin/UiO

15 minutter som skal friste elever til å bli studenter på UiO

Renses hjernen når du sover? Hvordan virker egentlig koronavaksinen? Og hvordan endrer kunstig intelligens din verden? Svarene kommer på Åpen dag.

11. mars arrangerer UiO Åpen dag for elever i videregående skole og andre som er interessert i studier ved Universitetet i Oslo. Miniforelesninger og informasjonsmøter er kun digitale, men foreleserne er like entusiastiske som ellers. Kanskje blir en av disse 15 minutters smakebitene det som gir en retning for årene etter videregående?

Og enten du skal delta eller bare er interessert i gode historier om realfag og teknologi, her kan du lese saker Titan.uio.no har skrevet om foredragsholderne og/eller temaene:

Hvorfor realfag og teknologi

Du drømmer om å gjøre verden til et bedre sted eller å hjelpe mennesker, men vet ikke helt hvordan du skal nå målet. Høres det kjent ut? Gyda er student og vet hvordan det føles. Foreleser: Gyda Sæter.

10 gode grunner til å søke seg inn på realfag og teknologi ved UiO

Foto: NASA

Solen – din nærmeste stjerne 

Solen er vår nærmeste stjerne. Det tar bare åtte minutter for sollyset fra sola å treffe jorden. Likevel er det mye vi ikke vet om den nære og varme stjernen. En av dem som vet mest, er Mats Carlsson. 

Foreleser: Mats Carlsson. 

Toppforskere angriper sola fra alle kanter

Gruppeteori: om symmetrier og likninger

Vi skal snakke litt om å løse femtegradslikninger og om symmetriene til et ikosaeder. I begge tilfeller dukker tallet 60 opp! Dette må vi se litt nærmere på.

Foreleser: Inger Christin Borge. 

Geologiske detektivhistorier: Orknøyenes mysterier

På 700-tallet bosatte norske vikinger seg på Orknøyene. 1300 år senere drar norske masterstudenter tilbake for å utforske en langt eldre historie. Kontinenter som kolliderer, underjordiske eksplosjoner, masseutryddelsen, feil i den geologiske tiden og vitenskapelige kontroverser.

Foreleser: Anders Mattias Lundmark.

Hva skal vi med kjemi?

Det viktigste verktøyet i kampen mot korona har vært kjemi. I kjemi kan man utvikle nye analysemetoder for å finne virusene eller lage nye legemidler, slik som vaksiner. Er du lei av pandemi, kan du heller bruke kjemi til å redde klimaet. 

Foreleser: Steven Ray Haakon Wilson.

– Kunstige mikro-organer får selv erfarne forskere til å gispe av overraskelse

Solceller i Norge - en uventet, tverrfaglig kjærlighetshistorie

Kalde og mørke Norge har lenge vært overraskende gode på solcelleteknologi. Hvordan kan vi videreutvikle og bidra til det globale grønne skiftet med fornybare energiløsninger?

Foreleser: Kjetil Karlsen.

Mange på UiO jobber med å forbedre solceller, les om flere av dem her

Foto: Colourbox

Koronavaksine

Alle vi som er lei av zoom-møter og digital undervisning, setter vår lit til koronavaksinene. De første vaksinene er utviklet rekordraskt og benytter et nytt prinsipp for å gjøre deg immun, men hvordan er det egentlig de virker?

Foreleser: Finn-Eirik Johansen.

Immunforsvaret kan bli kroppens atombombe

Mutasjoner er en helt naturlig ting, både for virus og mennesker

Hvorfor krever klimatilpasning et smartere strømnett?

Økt bruk av fornybar energi og elektrifisering bidrar til løsningen på klimakrisen. Mye går riktig vei. Samtidig fører denne utviklingen til nye utfordringer for strømnettet. Hva er årsaken til dette? Og hvordan kan IKT bidra til å finne løsninger? 

Foreleser: Frank Eliassen. 

Smart energilagring bidrar til å berge klimaet

Se det store i det små

Bli kjent med studieprogrammene i kjemi og biokjemi, profesjonsstudiet i farmasi og biovitenskap. Gjennom tre korte videoer får du innblikk i studiene og studiehverdagen til flere studenter.

Kunstig intelligens – "It will change everything"

Fagfeltet kunstig intelligens har utviklet seg voldsomt det siste tiåret. Hvordan endrer kunstig intelligens din verden? Sitatet "It will change everything" er hentet fra en nyvinning i feltet som du også får høre mer om i dette foredraget. 

Foreleser: Klas Pettersen. 

Når skal kunstig intelligens bli gunstig intelligens?

Professorer lærer kunstig intelligens av rotter

Mysteriet mørk materie

Vi tror det finnes fem ganger så mye mørk materie som vanlig materie i universet. Men hva er det? Det lurer forskerne også på. Supersymmetri står som et mulig svar på gåten. 

Foreleser: Eli Bæverfjord Rye. 

Mørk materie-eksperiment fikk endelig treff

Vera Rubin og mørk materie

Artificial Intelligence in physics

Kunstig intelligens er ikke bare science fiction, men også en realitet. Både fysikere og biologer er blant dem som bruker vitenskapen på maskinlæring og algoritmer – og mye mer.

Foreleser: James Catmore.

Illustrasjon: Colourbox

Renses hjernen når jeg sover?

Hjernen bruker opp mot 20 prosent av energien i kroppen. Alle celler produserer avfall når de forbruker energi. Kroppens lymfesystem er viktig for å fjerne avfallet, men hjernen mangler et lymfesystem. Hvordan klarer da hjernen å rense avfallet som hjernecellene produserer? 

Foreleser: Kent-Andre Mardal. 

Dette er dyrerikets mestersovere

Geofag og lektorprogrammet i realfag

Gjennom tre korte videoer presenterer vi studieprogrammene i geofag og lektorprogrammet. I geofagene lærer du om jordas struktur, naturressurser og miljø. På lektorprogrammet lærer du hvordan du blir en dyktig lærer i realfag. 

Guide til Oslos geologiske skatter

Fasadesteinen forteller byens historie

Her kan du lese mer om Åpen dag og sjekke ut alle miniforelesningene. Lenker blir lagt ut på dagen.

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt