Image
Andreas Brandsæters prøveforelesning

MN med første digitale disputas ved UiO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har fått æren av å gjennomføre UiOs første digitale disputas. Torsdag 26. mars braker det løs når Andreas Brandsæter ved Matematisk institutt skal i ilden.

Brandsæter har allerede avlagt sin prøveforelesning ved digitalt opptak, som ligger ute på nettet sammen med hans avhandling.

Vi ønsker Andreas lykke til, og takker for at han så sporty stiller opp i dette nybrottsprosjektet.

Her kan du følge den digitale disputasen til Andreas Brandsæter

Tverrfaglig og hurtigarbeidende prosjektgruppe

Etter at UiO ble stengt på grunn av koronaepidemien, kastet vi oss raskt rundt for å komme opp med et tilbud om digital disputas. Seks MN-kandidater var allerede oppmeldt før påske, og flere følger ut over våren, så behovet er presserende.

Vi etablerte raskt en tverrfaglig prosjektgruppe, som i rekordfart har jobbet frem en heldigital disputasløsning.

Jeg retter en stor takk til Anne Ida Schad Bergsaker (USIT) som leder den tekniske utviklingen i samarbeid med Terje Kvernes (Matematisk institutt) og Morten Berntsen (Kjemisk institutt), fakultetets phd-administrasjon Natalia Utkina, Jean Raphael Martinez og Stian Engen og vår nettredaktør Ida Marie B. Gaarder.

Sammen har de etablert en bruksklar løsning i løpet av underkant av en uke. Sentraladministrasjonen ved UiO har stått på og sørget for nødvendige forskriftsendringer og fullmakter til fakultetene, som er en forutsetning for å gjennomføre disputasene digitalt. Nettsider er etablert med veiledninger for digital disputas og digital prøveforelesning og IT-ansvarlige som fasiliterer disputasene er på plass ved samtlige av fakultetets institutter.

Jeg er også veldig fornøyd med at MN-fakultetet i samarbeid med USIT har tatt ansvar for å utvikle den digitale løsningen som et tilbud for hele UiO, og bidrar med opplæring og veiledning til våre kollegaer på tvers av fakultetsgrenser.

Slik så det ut da Andreas Brandsæter holdt prøveforelesning. Klikk her for å se hele prøveforelesningen

Zoom er UiOs nye digitale verktøy

Våre IT-eksperter valgte raskt Zoom som digital løsning for disputas. Dette er et verktøy de har god kjennskap til, som egner seg godt til videomøter og fjernstyrt undervisning, og som kan benyttes på tvers av plattformer og utstyr.

Alle kan delta fra sitt hjemmekontor, noe vi hadde høyt på agenda da vi etablert vår digitale disputasløsning.

UiO har også etablert zoom som førstevalg for digital undervisning og digital møtevirksomhet. I løpet av få dager har vi alle blitt ivrige Zoom-entusiaster! Enkelte av våre institutter har denne uka til og med arrangert møter med opptil 100 deltagere – i Zoom – og rapporterer at det fungerte bra.

Har så alt dette noen betydning fremover?

Når koronakrisen er over, og vi strømmer tilbake til campus?

Svaret er ja!

I løpet av få dager tar vi et digitalt disputas-sprang vi normalt ville brukt opptil flere år på å få til. Vi skaffer oss erfaring om tekniske muligheter og begrensninger, organisering, forvaltning og kommunikasjon.

Erfaringene fra dem som deltar under disputasene, og da særlig kandidater, opponenter, disputasledere og IT-ansvarlige – men også publikum, vil gi oss verdifull informasjon å bygge videre på. Jeg ser for meg at vi tar med oss og tilpasser elementer fra den heldigitale løsningen i den videre utviklingen av disputas ved fakultetet og UiO.

Digitale tilbud vil gjøre det enklere å hente inn opponenter fra fjerne kontinent, og kan gi et viktig bidrag til et grønnere UiO.

Lykke til, alle våre digitale phd-kandidater!