Image
Studenter rusler på Blindern.

Foto: Jarli&Jordan

Honours-programmet er vanskeligst å komme inn på for andre år på rad

– Det viser at vi har truffet et ønske hos studentene om ekstra utfordringer, ekstra oppfølging og tverrfaglig fokus, sier dekan Morten Dæhlen.

– Vi doblet antall plasser på programmet fra 20 til 40, men likevel økte poenggrensen for førstegangsvitnemål betydelig, fra 61,1 til 62,7 for realfaglig studieretning og fra 56,6 til 59,7 for humanistisk studieretning. Det viser behovet for et slikt program, understreker Dæhlen.

Flere utfordringer

Honours-programmet er et tverrfaglig studietilbud som samler studenter på tvers av fakultetsgrenser og gir spesielt motiverte og talentfulle studenter ekstra utfordringer, individuell oppfølgning og et nært og godt studiemiljø.  Studentene følger et regulært bachelorprogram ved Det matematisk-naturfaglige fakultet (MN) eller Det humanistiske fakultet (HF), i tillegg til et felles honours-tillegg. Temaet i honours-tillegget kan variere, men er for tiden kunstig intelligens. Dette temaet belyses fra både realfaglige og humanistiske perspektiver, gjennom foredrag, seminarer, diskusjoner og skriftlige arbeider. 

– Tilbudet er etablert for å gi spesielt talentfulle og motiverte studenter et tilpasset studietilbud som skal møte en tydelig tverrfaglig utvikling i arbeidslivet og i samfunnet forøvrig, sier Dæhlen. – Det er derfor gledelig at honours-programmet oppleves som attraktivt blant potensielle studenter. Poenggrensene er svært høye, også sammenlignet med andre populære studier i Norge.

Fornøyde studenter

Tilbakemeldingene fra studentene som startet i fjor, er svært positive. De forteller om et godt og inkluderende studiemiljø der det er rom for utfordrende faglige diskusjoner i en bred vitenskapelig kontekst og om tett faglig kontakt med fremragende forskere.

Les mer på Titan.uio.no:

Honours-studiet – hva er det egentlig?

Tiden er inne for studietilbud til spesielt motiverte og talentfulle studenter

Studiekomet mest populær i landet

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt