Image
Jublende studenter i auditorium

Doktorgradsstudentene som deltok på sommerskolen i Stellenbosch, likte aktive læringsformer. Foto: Hilde Lynnebakken

– Det er ikke alltid den undervisningen som er mest populær, som gir mest læring

Vi lærer mest når vi er aktive, det gjelder også voksne. UiO-forskere testet ut nye læringsformer på kurs for doktorgradsstudenter.

– Mens jeg tok doktorgrad, var jeg på sommerskoler selv. Jeg husker særlig en jeg var på i Tyskland. Den handlet om solfysikk, men jeg lærte nesten ingenting. Det forteller Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, som er leder for lektorutdanningen i realfag på UiO.

Så da Tellefsen skulle planlegge en sommerskole i kjerne- og astrofysikk sammen med prosjektleder og kjernefysiker Sunniva Siem, tok de utgangspunkt i forskning på læring og egne erfaringer fra UiO. Sommerskolen er del av et samarbeidsprosjekt mellom Berkeley-universitetet i California, Stellenbosch i Sør-Afrika og UiO. Prosjektet har som mål i involvere studenter fra de tre universitetene tettere i forskningen og utvide samarbeidet mellom universitetene.

Dårlig utgangspunkt

Sommerskoler, eller et annet kortvarig intensivkurs, hvor deltakerne gjerne kommer fra mange forskjellige deler av verden, har noen utfordringer når det gjelder læring. Samspill mellom lærer og student, og mellom studentene, er viktig i en læringssituasjon, men på sommerskoler er det gjerne slik at hverken studenter eller lærere kjenner hverandre fra før.

Da blir læringsmiljøet skadelidende, og de trygge rammene vi trenger for å utvikle oss faglig, mangler. Ofte kommer det en kjent og dyktig forsker som holder sine forelesninger og drar igjen. Den tradisjonelle forelesningen bygger på en idé om at  kunnskap overføres fra lærer til student, men det er jo ikke så enkelt.

Best å være trygg og aktiv

Sunniva Siem og Cathrine Wahlstrøm Tellefsen

Sunniva Siem og Cathrine Wahlstrøm Tellefsen i Sør-Afrika. Foto: Hilde Lynnebakken /UiO

– Vi er veldig usikre på læringsutbyttet ved mange sommerskoler, sier Tellefsen. For å fremme læring i en gruppe, må deltakerne for det første være trygge på hverandre. Dessuten vet vi også fra forskning at for å lære, må du være aktiv.

– Det kan virke banalt, men i et akademisk miljø er det ofte ikke lagt vekt på dette, sier Tellefsen.

Sommerskolen i Stellenbosch i Sør-Afrika startet derfor med en bli-kjent-runde.

– Det er viktig å lære hverandre å kjenne som personer, ikke bare som fysikere, mener Tellefsen. – Da blir det trygt å stille spørsmål og enklere å samarbeide.

Vil du ha flere forskningsnyheter om realfag og teknologi? Følg oss på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt.

Populære forelesninger

– Læring er et lagspill: Kunnskap er personlig, men den bygges i samspill med andre. Vi må motivere studentene til å være aktive gjennom å bevisstgjøre studentene om hvordan læring skjer. Det er ikke alltid den undervisningen som er mest populær, som gir mest læring, sier Tellefsen.

Tradisjonelle forelesninger er overraskende godt likt blant studentene, selv om de kanskje ikke gir den læringen en ønsker. En av de som har forsket mye på dette, er nobelprisvinner i fysikk Carl Wieman: – Når vi måler hvor mye en student har lært av en forelesning, er det virkelig lite, sier han. Gjennom å være aktive vil studentene lære dobbelt så mye, er hans erfaring.

Tellefsen forteller om Harvard-professor Eric Mazur. Enormt populær foreleser i fysikk, men så viste det seg at studentene hans ikke lærte det de burde.

– Mazur er blitt en varm tilhenger av «peer instruction», at studentene lærer av hverandre, forteller hun. Nederst i saken kan du se Mazur selv fortelle om sin erfaring.

Kulturendring i realfag

Skolen i Stellenbosch inneholdt forelesninger den også, men foreleserne brukte litt av tiden hver dag til aktive læringsmetoder.

Begrepstrening er ett eksempel. Studentene jobber i par og forklarer hverandre fagbegrepene de har lært, den ene forklarer mens den andre skal gjette hvilket begrep det er snakk om.

– Å snakke fag er viktig. All kunnskap handler om at du har ord for det, sier Tellefsen. – På dette området har vi sett en kulturendring innen realfagene de siste årene. Språket har fått mye større oppmerksomhet.

Les mer om aktive læringsformer på nettsidene til MN-fakultetet

Mer på Titan.uio.no:

Interessert i Carl Wiemans forskning på læring? En del lenker til studier i dette intervjuet med NPR (National Public Radio i USA).

Se Erik Mazur ved Harvard fortelle om hvordan han "oppdaget" studentaktiv læring: