Image
Studenter og datamaskiner

Beregninger i alle realfaglige bachelorprogrammer fra 2017

Nytt utdanningssenter: Bygger om pensum og integrerer beregninger i hele studiet

Databeregninger har endret forskningen og samfunnet, men ikke undervisningen. Et nytt senter for fremragende utdanning vil endre måten studentene tenker på og forberede dem på tverrfaglig samarbeid.

— Hvordan bør vi legge opp undervisningen, gitt at studentene kan programmering? Det er utgangspunktet vårt, sier Anders Malthe-Sørenssen, leder for Center for Computing in Science Education. Senteret opprettes fra nyttår med status som SFU, senter for fremragende utdanning, og med midler fra NOKUT.

Programmering lærer de fleste realfags- og teknologistudentene ved UiO allerede i første semester.

Malthe-Sørenssen forteller at fysikkstudentene møter flere emner hvor databeregninger er integrert i nye lærebøker, for eksempel i Mekanikk og i Svingninger og bølger. I andre emner tar man i bruk beregninger i eksempler og oppgaver.

Kreativ læring

Med det nye senteret blir det fart i arbeidet med å bygge om undervisningen gjennom hele studiet.

Både læremidler, pensum og undervisningsformer skal videreutvikles. Senteret bygger på utviklingsarbeid som gjøres ved UiO, men har som mål å bli et internasjonalt kompetansesenter for forskningsbasert integrering av beregninger i realfagsutdanning.

Center for Computing in Science Education

  • Opprettes ved Fysisk institutt, UiO fra 2017.
  • Tildelt status som Senter for fremragende utdanning (SFU) av NOKUT 1. november.
  • Ledes av Anders Malthe-Sørenssen. Andre nøkkelpersoner: Morten Hjorth-Jensen, Ellen Karoline Henriksen, Cathrine Wahlstrøm Tellefsen og Knut Mørken (Matematisk institutt).
  • Senteret skal engasjere Danny Caballero fra Michigan State University (MSU) i en deltidsstilling, og vil samarbeide med UV-fakultetet ved UiO i tillegg til Høgskolen i Sørøst-Norge og Valler videregående skole.
  • To fagpersoner skal ansettes i hel stilling, i tillegg til en postdoktor og to ph.d.-studenter.

— Når studentene behersker programmering kan de løse praktisk talt ethvert problem, sier Malthe-Sørenssen. Eksemplene studentene får å arbeide med kan dermed være mer virkelighetsnære. Arbeidsmetodene likner mer på de en bruker i forskning og næringsliv, og det åpner for kreativ og aktiv læring, og mer samarbeid studentene imellom.

Sterk studentmedvirkning

Studentene er involvert på alle nivåer i å reformere utdanningen. De utvikler undervisningsmateriell, enten det er tekster, problemer, apper eller blogger, de underviser og de deltar i evalueringer.

En viktig del av det nye senteret blir å forske på effektene av de nye undervisningsformene.

— Vi har ikke hatt anledning til å forske på undervisningen vår tidligere. Ved de amerikanske universitetene vi kjenner er dette helt vanlig, sier Malthe-Sørenssen, som forteller at han blant annet får med Danny Caballero fra Michigan State University i en deltidsstilling i senteret. Caballero er en av svært få, om ikke den eneste, i verden som har forsket på innføring av beregninger i fysikkundervisning.

Fra fysikk til biologi

Etableringen av senteret kommer tidsmessig veldig heldig: Fra høsten 2017 endres studieprogrammene ved MN-fakultetet. Da vil biologi-studentene også lære programmering, i et nyutviklet emne med læremidler skrevet av fire ph.d.-studenter med bakgrunn fra fysikk og informatikk.

— Vi har dermed mulighet til å sammenlikne læringen hos studentene som følger gammelt og nytt undervisningsopplegg, sier Malthe-Sørenssen.

Selv skal han i gang med å endre pensum og undervisning i elektromagnetisme.

— Det gleder jeg meg veldig til, sier en fornøyd senterleder.

 

Kontakt

Professor Anders Malthe-Sørenssen, Fysisk institutt

Se film om Databeregninger i utdanningen ved UiO