Image
Karianne Staaleseen Lilleøren

Karianne Staalesen Lilleøren mottar Undervisningsprisen 2022. Foto: Elina Melteig

Årets foreleser 2022: Snur klasserommet og har høyt oppmøte

Den såkalte «flipped classroom»-metoden slår an hos studentene.

Hvert år deler Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU) ut en pris til den beste foreleseren ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 

Karianne Staalesen Lilleøren underviser i geomorfologi og geofarer. Hun utmerker seg ifølge studentene. I sin begrunnelse peker de på at Lilleøren aktivt er med på å utvikle undervisningen, og gjør dette kontinuerlig og konsekvent. 

– Hun venter ikke med å få tilbakemeldinger, men oppsøker det aktivt og tilpasser seg disse, skriver studentutvalget i begrunnelsen sin.

I tillegg påpeker de at karaktervurderingene de får underveis er varierte og teller i sluttkarakteren. 

– Dette oppfordrer studentene til å jobbe kontinuerlig med faget og gjør det også lettere å gjøre nettopp det, skriver de. 

Resultatet, ifølge studentene, er at oppmøtet er stabilt høyt. Lilleøren har med dette skapt et godt læringsmiljø, mener de.

Svært overrasket over å få prisen

Når Titan kontakter Lilleøren er hun overrasket: 

– Jeg er i sjokk, sier hun. Det var ekstremt overraskende. Dette er den gjeveste prisen man kan få, så dette er helt utrolig. 

Hun forteller at statistikk fra undervisningsmetoden «flipped classrom» viser at metoden ikke nødvendigvis er så populær blant studentene fordi den krever mye av dem. Metoden går ut på at studentene selv må gjøre mye av jobben med å lære seg materialet og deretter presentere det i klasserommet, fremfor at foreleseren gjør det. Mye av arbeidet som gjøres går ut på å løse oppgaver. Da kurset startet forteller Lilleøren at hun forberedte studentene godt på hvorfor dette likevel er den beste måten å gjøre det på. Forskning viser at «flipped classroom» gir høyt læringsutbytte. 

GEO3034 — Geofarer, emnet Lilleøren harunderviser i og har ansvar for denne høsten, er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. Oppgavene i faget er hentet fra reelle faglige problemstillinger som studentene vil møte i arbeidslivet. Lilleøren er klar på at det ikke ville være mulig å lage et slikt fag uten å samarbeide. 

– Vi hadde ikke klart det alene, sier hun. Dette er helt klart en fellesinnsats. 

Legger til rette for god dialog

Selv mener hun at denne undervisningsmetoden har mange fordeler. I likhet med studentene merker hun at denne måten å undervise på legger til rette for mye dialog og kommunikasjon.

– Vi merker at det er en god tone og dialog hele tiden. Det skaper en lav terskel for å snakke sammen, sier hun. 

Tidligere prisvinnere: 

2021: Marianne Fyhn

2020: Frode Hansen 
2019: Harald Thidemann Johansen
2018: Tone Fredsvik Gregers
2017: Roger Antonsen
2016: Steven Wilson
2015: Anne Krag Brysting
2014: Are Raklev
2013: Jo Klaveness