Image
""

Siden 2012 har hele 45.000 elever fra Oslo fått en dag på Observatoriet. Foto: Jiri Havran/UiO

Om Observatoriet: Vi samarbeider gjerne med Utdanningsetaten i Oslo

Vi har hatt et langvarig og fruktbart samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo om skolebesøk på Observatoriet. Nå er det dessverre slutt.

Dagbladet omtaler 7. desember eksterne elevtilbud ved Osloskolen som Utdanningsetaten nå sier opp. Dette inkluderer samarbeidet med Universitetet i Oslo (UiO), der elever i 4. og 7. klasser tilbys en dag på Observatoriet med undervisning som er tilpasset kompetansemålene i samfunnsfag, naturfag og matematikk.

Solveig Kristensen (t.v.) er prodekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på UiO, Merethe Frøyland er senterleder ved Naturfagsenteret. Foto: UiO

Siden 2012 har hele 45.000 elever fra Oslo nytt godt av dette tilbudet, med undervisning i spennende og aktuelle temaer som verdensrommet og solsystemet, vær og klima, måling og strøm, tid og rom, magnetisme og nordlys, kart og oppmåling. Vi har hatt et godt samarbeid med Utdanningsetaten om tilbudet, som har fått stor oppmerksomhet blant annet ved flere besøk av byråden for utdanning.

Veien videre er ikke avklart

Avtalen ble overraskende sagt opp av Utdanningsetaten i høst. Vi har heller ikke vært i kontakt med Utdanningsetaten om nytt samarbeid i Observatoriet.

Når byrådssekretær Liv Guneriussen viser til at det skal opprettes et annet tilbud på Observatoriet som hun håper elevene i Oslo-skolen vil sette pris på, kan dette gi et feilaktig inntrykk. Det er selvsagt ikke slik at UiO ved Observatoriet fortsatt skal satse inn mot skolen uten pengestøtte fra Utdanningsetaten – slik byrådssekretæren uttaler. Et videre samarbeid med skolesektoren krever selvfølgelig at særskilt finansiering er på plass.

Ønsker ny satsing mot skolen

UiO har et godt og bredt samarbeid med skolesektoren, som inkluderer mange tilbud rettet mot elever og lærere innen ulike fag.

Som artikkelen beskriver er det korrekt at vi fortsatt vil satse inn mot skolen og ønsker å skape ny aktivitet i Observatoriet. Vi er i gang med å utarbeide forslag til videre bruk av Observatoriet. Fremtidig virksomhet skal forankres i Observatoriets historie, og det skal utarbeides en plan for hvordan aktivitetene kan finansieres. Driften ved Observatoriet må gjøres robust og forutsigbar, der framtidig aktivitet baseres på flere inntektskilder.

Tilfanget av ekstern finansiering blir en sentral faktor for hva vi reelt sett kan få til av samarbeid med skolesektoren. Nøkkelen for dette ligger hos våre politikere, nasjonalt og lokalt. Vi samarbeider gjerne videre med Utdanningsetaten i Oslo!

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt