Image
Studenter utendørs i en sirkel under studiestart.

Studiestart betyr blant annet bli kjent-leker. Foto: Brian Cliff Olguin/UiO

Studiestart i en pandemi-tid

En særdeles vellykket studiestart er gjennomført. Stor takk til ansatte, faddere og ikke minst alle nye studenter som med liv og lyst har skapt en god og ansvarlig studiestart under krevende forhold.

Planleggingen av årets studiestart har som vanlig foregått i flere måneder, men i år har det vært spesielt. Mye har handlet om å skape gode sosiale og fagsosiale møter og møteplasser og samtidig følge myndighetenes krav og anbefalinger for smittevern. Det kan nok være at noen av anbefalingen er brutt her og der, men mine og våre observasjoner tilsier at alle har vært usedvanlig dyktige når det gjelder smittevern. Fredag hadde vi helseminister Bent Høie på besøk utenfor Fysikkbygningen, og etter det jeg kan forstå, var han svært fornøyd med det han så og fikk oppleve.

I dette innlegget kan jeg ikke gå gjennom alt som er gjort og trekke frem alle de gode eksemplene, men jeg har fanget opp noen eksempler som jeg har opplevd selv eller fått rapport om fra mine medarbeidere på fakultetet.

Uten mat og drikke duger studentene ikke... Foto: Brian Cliff Olguin/UiO
  • I det fine sommerværet hadde Realistforeningen uteservering bak Vilhelm Bjerknes’ hus. Tirsdag kveld (passe sent) var jeg innom og hilste på. Studentene hygget seg og hadde det bra. Min vurdering var at opplegget knyttet til smittevern var helt eksemplarisk. Takk til Realistforeningen og alle andre studentforeninger som alltid gjør studiestarten til en god opplevelse for våre nye studenter.
  • Oppmøtet på spill-kvelden med de nye fysikkstudentene var god, og opplegget ble gjennomført under et nøye smittevernregime der «depot» med utstyr og nøye innpakket mat ble «spritet» for hver ny gruppe. Faddergrupper ble spredt ut over hele fysikkbygningen, og spillbrettene ble bare brukt i én gruppe. Studentene ga uttrykk for at de gledet seg til å være fysisk til stede som studenter og ikke bare delta i digital undervisning.
  • Ved Institutt for biovitenskap (IBV) ble det som vanligvis er ett program for studiestarten, delt inn i tre parallelle programmer. Dette ble gjort for å kunne overholde regler om avstand og renhold. Lignende opplegg ble gjennomført på alle institutter som har mange studenter på sine studieprogrammer. I programmet på IBV inngikk digital yogatime med en professor – på Zoom!
  • Både instituttene og fadderne har vært særdeles aksjonsorienterte. Da nyhetsbildet omkring parksituasjonen i Oslo ble kjent tidlig i forrige uke, endret blant annet fadderne på Matematisk institutt sitt park-opplegg. De rigget raskt uteaktiviteter der det var færre mennesker.
  • Selv om vi skal ha så mye fysisk undervisning som mulig, vil vi i høst ha mye digital undervisning. Flere institutter har lagt introduksjon til digital undervisning inn i studiestarten. Formålet er selvfølgelig å gjøre de ferske studentene mer trygge på digital undervisning, noe vi starter med allerede denne uka.

Selv om studiestarten handler mye om sosialisering, handler den også om introduksjon til det faglige innholdet i våre studeprogrammer. Disse introduksjonene skjer på variert vis, som populærvitenskapelige foredrag, ekskursjoner og (natur)vitenskapelig quiz. Studentene får også de første introduksjoner til hva som er god studieteknikk.  

Velkommen til Universitetet i Oslo. Her er det - og her skal det være - trygt å være!