Image
I-robotikk-intelligent

Roboter er her, og de blir en stor del av vår fremtid

Stadig nye og mer avanserte roboter og intelligent systemer ser dagens lys. Universitetet i Oslo deltar i denne utviklingen og tilbyr en forskningsbasert utdanning rettet mot utvikling av roboter og intelligente systemer.

Gjennom studieprogrammet Informatikk: robotikk og intelligente systemer får studentene en utdanning som gjør dem godt rustet til å delta aktivt i utviklingen av fremtidens robototer og intelligent systemer. Studiet begynner med grunnleggende emner i programmering og datateknologi. Deretter fordyper studentene seg i mekanikk, algoritmer, robotteknologi og lærende systemer.

Tidlig i gang med bygging av roboter

Roboter er avanserte maskiner som krever flere ulike elementer, og det er gjennom studiet viktig å ta emner innen fag som matematikk, mekanikk og bildebehandling. Dette er nødvendig for senere i studiet å kunne ta fatt på arbeid med utvikling av avanserte roboter og lærende systemer. Selv om godt grunnlag er viktig er studiet konstruert slik at studentene komme raskt i gang med emner i robotikk og bygging av roboterer.

Stor etterspørsel etter arbeidskraft.

Etterspørselen etter kandidater med informatikk-kompetanse er stor, og dette programmet er også et informatikkprogram der du som student lærer programmering, algoritmeutvikling og annet relevant stoff fra informatikkens verden. Gjennom dette studieprogrammet utdanner vi attraktive informatikere med spesialkompetanse i utvikling av fremtidens roboter og systemer som utfører intelligente operasjoner.

Studentaktiv læring

Alle realfaglige studieprogrammer ved UiO legger vekt på evne til kritisk refleksjon og analyse, faglig samarbeid med medstudenter, og kommunikasjon og presentasjon av fag. Dette reflekteres i valg av undervisnings- og læringsmetoder som involverer studentene og der praktisk utviklingsarbeid står sentralt.

Les om de andre realfagene ved UiO: