Image
lektorprogrammet

Realfagslektorer for fremtidens skole

Fremtidens skole trenger faglig sterke lektorer med solid digital kompetanse.

Universitetet i Oslo (UiO) utdanner fremtidens realfagslærere som er sterke i både realfag og pedagogiske fag. Lektorprogrammet i realfag ruster morgendagens realfagslærere for fremtidsskolen ved å legge beregninger i utdanningen. Dette tilbudet, som UiO har bygget opp over flere år, er unikt.

Faglig kraft og pedagogisk styrke

Lektorprogrammet er et femårig masterstudium. Det faglige innholdet bygger på UiOs styrker innen realfag og teknologi, fagdidaktikk og pedagogikk. Det er ni studieløp i vår utdanning. Her kan studentene fordype seg i matematikk kombinert med fysikk, kjemi, naturfag eller geofag/geografi, eller i ulike kombinasjoner av biologi, kjemi og naturfag. Alle studentene får 100 dager praksiserfaring fra ungdomsskole og videregående skole i løpet av studiet.

Programmering og bruk av beregningsmodeller tilpasset den faglige fordypningen innføres allerede første semester, og følges opp i det videre studieløpet. Nyutdannede lektorer blir på denne måten i stand til å møte en skolehverdag som stiller høye krav til kompetanse i bruk av digitale metoder og verktøy i fagene.

Nye læringsformer og breddekompetanse

Alle våre utdanninger vektlegger evne til kritisk refleksjon og analyse, samarbeid mellom studenter, trening i presentasjonsteknikk og formidling av fag. Læringsformer som aktivt involverer studentene er tatt i bruk for å legge til rette for dette, og lektorstudentene skoleres i tillegg i fagdidaktisk metode. Koblingen mot forskning innen realfag, fagdidaktikk og pedagogikk står sentralt, og de siste tre semestrene av studiet er viet masteroppgaven og emner relatert til denne.

Etterspurte kandidater

Våre lektorstudenter i realfag er svært etterspurte i videregående skole og på ungdomstrinnet, i tillegg til i voksenopplæringen. Kombinasjonen av realfaglig fordypning, pedagogisk-/didaktisk skolering og digital kompetanse gjør kandidatene svært attraktive også i næringslivet og i bredden av norsk arbeidsliv.

Les om de andre realfagene ved UiO: