Image
Kristin Braa med studenter

Her utvikles verdens største helseinformasjonssystem. Slike systemer er avgjørende for at verden skal kunne realisere minst ett av bærekraftsmålene.

Realfag og teknologi for fremtiden

I fjor lanserte Universitetett i Oslo 16 nye bachelorprogrammer i realfag og teknologi. I år følger vi opp med nye masterprogrammer med oppstart høsten 2018.

Stor bredde på tilbudet

Fra høsten 2018 starter Universitetet i Oslo 19 nye masterprogrammer i hele bredden av realfag og teknologi.  Alle masterprogrammene er bearbeidet for å passe til den nye bachelorprogramporteføljen, der fokus på samfunnets behov og fagets utvikling står sentralt. Alle kandidater som utdanner seg innen realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo er etterspurt i arbeidsmarkedet. Oversikten over alle UiOs masterprogrammer innen realfag og teknologi finnes her.

Deltar i forskningsmiljøer i verdensklasse

Masterstudenter ved vårt fakultet veiledes av de beste forskerne innen realfag og teknologi i Norge, og deltar som medarbeidere i deres forskningsteam. Alle våre fagmiljøer er internasjonalt anerkjente, og noen tilhører verdenseliten. I løpet av masterstudiet bringes studentene opp mot forskningsfronten innen sitt fagfelt ved veiledet bruk av avansert infrastruktur og vitenskapelige metoder, samtidig som de får innsikt i anvendte problemstillinger.

Helt nye tilbud

Alle masterprogrammene er nye, selv om mange selvfølgelig bygger på tidligere programmer. Universitetet i Oslo tilbyr imidlertid to helt nye programmer fra høsten 2018. Disse er "Data Science" og "Computational Science". Grunner er selvfølgelig at det forventes at kandidater som utdannes innen disse områdene er og vil bli særlig etterspurte i arbeidsmarkedet i årene som kommer, både innen privat og offentlig sektor.

Masterprogrammet i Data Science lærer studentene å trekke ut kunnskap og informasjon fra store mengder data (Big Data) innen ulike områder som medisin, miljø, økonomi eller fra sosiale medier. Studiet kombinerer matematikk og statistikk med informatikk, og gjør studentene klar til å møte den rivende utviklingen som skjer når stadig større datamengder gjøres tilgjengelige.

Masterprogrammet i Computational Science gir studentene verktøy og metode for å løse komplekse naturvitenskapelige og teknologiske problemer ved hjelp av matematiske modeller og dataanalyse. På denne måten settes studentene i stand til å studere og forstå dagens og fremtidens vitenskapelige, teknologiske og samfunnsrelaterte utfordringer. Alle naturfaglige disipliner er representert i studieprogrammet, og masteroppgaven kan utformes til å favne flere emner og interesser.

Attraktive kandidater

Våre masterkandidater innen realfag og teknologi er etterspurte i hele bredden av arbeidslivet, og kommer svært raskt i jobb etter avsluttende eksamen. En mastergrad i realfag eller teknologi ved Universitetet i Oslo er en investering for fremtiden – både for kandidatene og for samfunnet.

Les om de andre realfagene ved UiO: