Image
Studenter og datamaskiner

Beregninger i alle realfaglige bachelorprogrammer fra 2017

Norge har internasjonalt høyt anerkjent undervisning

Rektor Gunnar Bovim ved NTNU uttaler i Khrono den 18. Januar  at han ikke kjenner til at det finnes internasjonalt høyt anerkjente undervisningsmiljøer i Norge. Rektor ved Norges største utdanningsinstitusjon burde vite bedre!

I motsetning til Bovim kjenner vi til flere internasjonalt høyt anerkjente undervisningsmiljøer i Norge.  La oss gå gjennom ett fra vår egen virksomhet.

UiO tar internasjonalt lederskap

Ved Universitetet i Oslo (UiO) har vi tatt internasjonalt lederskap innen MNT-feltet ved strategisk satsing på beregningsorientert utdanning. Fagmiljøet har sin bakgrunn i to Sentre for fremragende forskning (SFF) - Centre of Mathematics for Applications og Physics of Geological Processes, og miljøet fikk i 2017 tildelt status som Senter for fremragende utdanning (SFU) - Centre for Computing in Science Education (CCSE). CCSE er internasjonalt orientert bl.a. via formalisert samarbeid med Michigan State University og utgivelse av en rekke lærebøker på Springer.

Fra høsten 2017 ble beregninger integrert i bredden av realfag- og teknologiutdanningene ved UiO. Dette følges kommende høst opp med etablering av eget masterprogram i Computational Science, som favner alle realfaglige disipliner fra biovitenskap til astrofysikk. Fra høsten 2019 utvides dette tilbudet gjennom etablering av et Honors-program for særlig ambisiøse studenter. Disse studentene tilbys også breddeelementer fra toppforskningsmiljøer ved Det humanistiske fakultet ved UiO.

Denne satsingen på digital kompetanse i utdanning vekker internasjonal oppsikt, både at dette gjøres i fag som i utgangspunktet har mye matematikk, og at det gjøres i fag, som for eksempel biologi og geofag, der matematiske beregninger tradisjonelt har hatt mindre plass. Dette er særlig viktig for å svare på arbeidslivets økende etterspørsel etter denne type kompetanse. Fagmiljøet ved CCSE har blitt invitert til å presentere sine resultater på mange internasjonale konferanser og ved universiteter i Europa, USA og Asia, bl.a. har miljøet hatt et lengre samarbeid med National University of Defence Technology i Changsha i Kina. Flere internasjonalt ledende utdanningsforskere har også bistillinger ved CCSE.

UiO er også involvert i utviklingen av skolefagene

Integrering av beregninger i hele utdanningsporteføljen er grunnen til at vi nå innfører krav til høyeste fordypning i matematikk fra videregående skole (VGS), dvs. Matematikk R2, for opptak til alle våre bachelorutdanninger i realfag.

Beregninger i matematikkundervisningen piloteres ved et samarbeid med Valler VGS. Videre har fagmiljøet ved CCSE vært aktive med i Kunnskapsdepartementets arbeid med nye kompetansemål for skolen. På denne måten tar UiO også nasjonalt ansvar for utviklingen av skolefagene. Spredning til andre deler av UH-sektoren skjer også, bl.a. ved at senteret har utviklet et partnerskap med Høgskolen i Sørøst-Norge.

Prisbelønnet fagmiljø

Fagmiljøet bak CCSE er belønnet med hele fire Nasjonale priser for fremragende undervisning fra Olav Thon Stiftelsen i perioden 2015 til 2018, og de har i tillegg mottatt omfattende støtte til undervisningsrelaterte forskningsprosjekter fra samme kilde. Videre har prosjektet mottatt NOKUTs Utdanningskvalitetspris for høyere utdanning (2012) og UiOs pris for fremragende læringsmiljø fire ganger (2000, 2011, 2012, og 2015).

Utvikling av nye internasjonalt ledende undervisningsmiljøer

For å markere seg internasjonalt må fremragende utdanning baseres på anerkjent og ledende forskning. Derfor ønsker vi en sterkere kobling mellom forskning og utdanning i virkemiddelapparatet, inkludert som en del av Forskningsrådet senterordninger og mellom denne type forskningssentra og SFUene. Fremtidige fagevalueringer i Norge bør også omfatte koblingen mellom forskning og utdanning.

Dette innlegget ble først publisert i Khrono 25. januar 2018.