Image
Velkommen til UiO

Naturfagsenteret til Universitetet i Oslo

I dag, 1. januar 2018, får Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo en ny enhet. Vi er svært fornøyd med at Naturfagsenteret blir en del av oss, og vi ønsker alle våre nye medarbeidere hjertelig velkommen.

Naturfagsenteret

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen – Naturfagsenteret - skal gjennom sin virksomhet bidra til økt kvalitet i naturfagopplæringen i Norge. Videre skal senteret arbeide for økt motivasjon og interesse for naturfagene i barnehagen og grunnopplæringen. Naturfagsenteret har også ansvaret for de naturvitenskapelige og teknologiske fagene innenfor programområdet for realfag i videregående opplæring. Du kan lese mer om Naturfagssenterets profil og oppgaver på senterets hjemmesider.

Nasjonale sentre til universitetene

For en tid tilbake besluttet Regjeringen at alle nasjonale sentre, totalt 10 sentre, innrettet mot  grunnopplæringen og barnehagetilbudet i Norge skulle plasseres direkte under universitetene. Naturfagsenteret, som har ”bodd” hos oss siden oppstarten i 2003, blir fra i dag, 1. Januar 2018, en del av Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet. Vi ønsker Naturfagsenteret og senterets medarbeidere hjertelig velkommen, og vi gleder oss til å være med på den videre utviklingen av senteret.  

Opplæring fra barnehage til doktorgradsnivå

Som universitetet har vi selvfølgelig ansvar for opplæringen i vår egen institusjon, dvs. innen høyere utdanning. Alt henger sammen med alt og det blir spennende å arbeide med opplæring hele veien fra barnehagen til doktorgradsnivå (og etter- og videreutdanning).  Vi har lenge samarbeidet med Naturfagsenteret, som også er en sterk deltager i vårt Kompetansesenter for undervisning innen realfag og teknologi (KURT).  Her inngår også alle våre skolelaboratorier (Biologi, Fysikk, Kjemi og Geofag), Studielabben i informatikk og den skolerettede aktiviteten ved Matematisk institutt.  Innlemming av Naturfagsenteret i vår virksomhet medfører en betydelig styrking av fakultetets realfagdidaktiske kompetanse, som på sikt gir oss nye utviklingsmuligheter. Vi går spennende tider i møte!

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt.