Image
I-språk-2

Med digital kompetanse og språkferdigheter inn i fremtiden

Språkteknologi står sentralt når vi skal lære maskiner å kommunisere med mennesker.

I studieprogrammet Informatikk: språkteknologi får studentene den solide, tverrfaglige, teknologiske og språklige kompetansen som kreves for å være en bidragsyter når fremtidens IKT-produkter og -løsninger skal utvikles.

Språkteknologi spiller en stadig større rolle i samfunnet, blant annet i applikasjoner som Google Translate, SIRI, i søketeknologier og i stadig flere informasjonssystemer. Gjennom et tverrfaglig utdanningsløp der informatikk og språk kombineres med teknologiforståelse, gir programmet studentene et solid grunnlag for å jobbe med fremtidens informasjonssystemer.

Tverrfaglighet med solid dybde

I dette programmet tar studentene emner i et humanistisk fag, og de kan velge mellom emner i lingvistikk eller et språk. I programmet er det også mye samhandling med de andre informatikkprogrammene, og for dette programmet får man solid innføring i maskinlæring, noe som  også inngår i andre informatikkprogrammer ved Universitetet i Oslo.

Morgendagens arbeidsmarked

Alle kandidater som utdanner seg innen realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo er etterspurt i arbeidsmarkedet. Denne utdanningen er tilpasset språkteknologiske utfordringer i morgendagens arbeidsmarked der vi forventer høy etterspørsel etter kandidater med digital kompetanse og tverrfaglighet.

Les om de andre realfagene ved UiO: