Image
Studenter

Studenter på programseminar rett etter studiestart.

Kjemi er grunnleggende for bærekraftig samfunnsutvikling

For å løse samfunnets store utfordringer som tilgang fornybar energi, tilgang på rent vann og trygg mat, utvikling av nye legemidler, og for å forstå og løse klodens klimautfordringer er det behov for kompetanse i kjemi og biokjemi.

Undervisningen i studieprogrammet kjemi og biokjemi kombinerer teori med praktisk laboratoriearbeid og datasimuleringer. Allerede første semester lærer studentene programmering og bruk av beregninger på datamaskin som kombineres med eksperimenter i laboratoriet til å løse kjemiske problemstillinger. Dette er unikt ved Universitetet i Oslo.

Fordypning i kjemi eller biokjemi

De første tre semestrene har studentene felles emner i kjemi, matematikk og informatikk. Deretter velger studentene mellom studieretningene Kjemi og Biokjemi. Der kan de velge mellom ulike fordypninger innen for eksempel miljøkjemi, nanoteknologi eller molekylærbiologi. I sjette semester er det for eksempel plass til utveksling til universiteter i utlandet, praksis i bedrifter eller fordypning i entreprenørskap.

Studentaktiv læring

Studieprogrammet legger vekt på samarbeid, kommunikasjon av kjemifaget, skriftlig fremstillingsevne og utvikling av evne til kritisk og etisk refleksjon rundt komplekse problemstillinger. Dette utvikles blant annet gjennom læringsformer der studentene trekkes aktivt inn i undervisningen. Gjennom laboratoriearbeid og datasimuleringer knyttes undervisningen tett til kjemisk forskning og forskningsmetoder.

Samfunnsrelevant utdanning

Utdanning i kjemi og biokjemi er samfunnsrelevant og nyttig i et stort antall yrker, både privat og offentlig sektor. Kjemi er et kreativt og praktisk fag som også krever stor nøyaktighet. Arbeidsoppgavene spenner fra matematisk modellering av geokjemiske prosesser via kjemisk analyse i miljøarbeid til utvikling, prosessoptimalisering og produksjon av nyttige produkter som kunstgjødsel og solceller. Studiet passer godt for studenter som ønsker å bidra i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn.

Les om de andre realfagene ved UiO: