Image
Svalbard, Longyearbyen

Svalbard, Longyearbyen

Fremtidsrettet kunnskap om jorda

Med en planet i stadig endring etterspør samfunnet kunnskap om naturressurser, landskapet, naturfarer og samspillet mellom mennesker og naturen på kloden.

Studieprogrammet Geologi og geografi gir morgendagens geologer og geografer solide kunnskaper om jordas utvikling og de ressurser denne kloden bærer med seg. Dette betyr en grundig innføring i alt fra hvordan jorda så ut for mange millioner år siden til hvordan dagens landskap formes.

Observasjonsbasert og beregningsorientert

Studiet er bygget opp rundt feltarbeid med observasjoner og kartlegging i naturen kombinert med laboratoriearbeid, eksperimenter, programmering og numeriske beregninger. Universitetet i Oslo er internasjonalt ledende innen beregningsorientert utdanning, som gir studentene en verdifull tilleggskompetanse allerede fra første semester, både som grunnlag for videre forskning og oppgaver i arbeidslivet.

Geofaglig emner – hele tiden

Studentene vil møte geofaget hvert semester gjennom hele studiet. De tre første semestrene er felles for alle. I løpet av denne perioden vil studentene ha grunnleggende emner i geologi og geografi, ta innføringsemner i matematikk, programmering, modellering og beregninger, og mekanikk. Fra fjerde semester velger studentene studieretning innen geologi eller geografi. I et eller to av de siste semestrene åpnes det for utenlandsopphold og feltstudier på Svalbard.

Etterspurt kompetanse

Studiet vektlegger samarbeid med andre studenter men også selvstendighet, kommunikasjon og skriftlig fremstilling, og kritisk refleksjon og analytisk evne. Dette er ferdigheter arbeidslivet verdsetter. Valg av nye undervisnings- og læringsformer underbygger dette fokus.

Gode jobbmuligheter

Utdanning innen geofag gir gode jobbmuligheter innen offentlig forvaltning og offentlige- og private selskaper, både nasjonalt og internasjonalt. Studiet er godt egnet for studenter som ønsker å arbeide for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Les om de andre realfagene ved UiO: